Labs

Lab Arnhem

Lab Arnhem

Kunstbedrijf Arnhem met het programma Kunst & Wijken (foto: Heilige huisjes op H80) » Lees meer

Lab Friesland

Lab Friesland

Keunstwurk met De Reis in het kader van Leeuwarden 2018 (Foto: Molke) » Lees meer

Lab Noord-Braband

Lab Noord-Braband

PBCF met Buurtcultuurfondsen, cultuuraanjagers en nieuwe makers (foto: Woensel Supertoll) » Lees meer

Lab Rotterdam-Zuid

Lab Rotterdam-Zuid

SKVR met Cultuurwerkplaatsen in Hillesluis en Afrikaanderwijk (foto: Ik Droomde) » Lees meer

Midlands Arts Lab (UK)

Midlands Arts Lab (UK)

Appetite en First Art met Creative Peoples and Places Program's (foto: Fire Garden in Stoke) » Lees meer

Lab Kosice 2013

Lab Kosice 2013

SPOTs met een cultuurimpuls in de buitenwijken van Kosice, Culturele Hoofdstad van Europa 2013 » Lees meer

 

 • CAL-XL Labs
  CAL-XL werkt bij voorkeur samen met opdrachtgevers en partners die meerjarig in één bepaald gebied en/of op één specifiek thema investeren in participatieve kunstpraktijken. We noemen het dan een Lab. In een Labs wordt over het algemeen een intergraal pakket van CAL-XL producten en diensten ingezet en samen met de partners verder ontwikkeld.
 • Lab Arnhem
  Lab Arnhem betreft het 'Programma Kunst & Wijken' van Kunstbedrijf Arnhem met een team van vijf zeer ervaren cultuuraanjagers, synergie met andere KBA afdelingen en voortvarende partners in de stad. Het behoort tot de meest langdurige en intensieve cultuurimpuls programma's van Nederland.  
 • Lab Leeuwarden (ECoC 2018)
  Lab Leeuwarden betreft het provinciale programma 'De Reis' van Keunstwurk en Leeuwarden 2018 (Culturele Hoofdstad van Europa). Rond de realisatie van een groot  aantal participatieve kunstpraktijken wordt een integrale werkwijze ontwikkeld die in 2018 de rest van Europa inspireert en na 2018 als legacy in Friesland kan blijven functioneren. Het  centrale thema is 'Iepen Mienskip' -  'open gemeenschap'.  
 • Lab Noord-Brabant
  Lab Noord-Brabant betreft het provinciale programma met lokale 'Buurtcultuurfondsen' van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant en de deelnemende woningcorporaties (o.a Woonbedrijf en BrabantWonen). Er is o.a. geïnvesteerd in het opleiden van een nieuwe generatie cultuuraanjagers en makers. Met Kunstbalie wordt nu gewerkt aan een vervolgfase van het Lab. 
 • Lab Rotterdam-Zuid
  Lab Rotterdam-Zuid betreft de 'Cultuurwerkplaatsen Hillesluis en Afrikaanderwijk' van de SKVR en Stichting De Verre Bergen (SDVB). Specifiek aan dit programma is de exlusieve focus op empowerment en talentontwikkeling van jeugd en jongeren tot 23 jaar in wijken met een grote culturele diversiteit. 
 • Midlands Arts Lab (UK)
  Het Midlands Arts Lab betreft de programma's 'First Art' en 'Appetite' in Midlands (UK). Dat zijn 2 van de 21 regionale 'Creative Peoples en Places (CPP)' programma's van de Arts Counsil England. CAL-XL heeft een grant van de Paul Hamlyn Foundation gekregen met als opdracht onze werkwijze binnen deze programma's te 'customizen' en daarna verder te verbreiden in de UK.
 • Lab Kosice (ECoC 2013)
  Lab Kosice betreft het programma 'SPOTs' in Kosice, de tweede stad van Slowakije en Culturele Hoofdstad van Europa in 2013. Uitgangspunt bij dit programma was de culturele herbestemming van leegstaande gebouwtjes van voorheen de stadsverwarming. De zogeheten 'heat exchangers'.
 • Programma evaluaties
  CAL-XL heeft de afgelopen jaren ook laboratoria van derden geëvalueerd. De belangrijkste waren 'De Wijk als Werkplaats' in Groningen en 'De Culturele Wijkteams' in Rotterdam. Vooral de tweede heeft ook bijgedragen aan verdere methodiekontwikkeling bij CAL-XL zelf. 
 • Projectscans 2013-2014 
  In de tweede fase van CAL-XL is de projectscan verder uitgewerkt en wordt op verschillend fronten geëxperimeteerd om  de scan verhalend en speels te maken. Een doorbraak is de 'gedramatiseerde' versie van sociaal-artistiek twister eind 2014.
 • Projectscans 2010-2012
  In de eerste fase van CAL-XL is ‘Cultuur Nieuwe Stijl’ verschenen met concepten als creatieregie en de projectscan. Een groep jonge onderzoekers heeft vervolgens geëxperimeteerd met verschillende vormen van actieonderzoek (POMICA).   

;

 

Bjorn Cameron