Lab Leeuwarden (ECoC 2018)

Keunswurk en De Reis

In 2015 is CAL-XL kennispartner geworden van Keunstwurk en dragen wij bij aan de opzet, het kwaliteitsmanagement en de impact meting van het meerjarige programma De Reis (fase 2).

In 2015 zijn we gestart met de selectie en kadertraining van uiteindelijk negen 'jonge' makers met een Friese achtergrond die in 2016 een eerste serie van acht participatieve kunstprojecten realiseren. Rond deze projecten wordt een programma, een methodiek en een netwerk opgebouwd dat na 2018 moet kunnen blijven voortbestaan als legacy van het programma in 2018. 

Lees meer over het programma en de projecten op de website van Keunstwurk

Linn den Hollander