Lab Noord-Brabant

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en de Buurtcultuurfondsen

In 2012 is CAL-XL kennispartner geworden van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant en een aantal woningcorporaties die deelnemen in de Buurtcultuurfondsen (o.a Woonbedrijf en BrabantWonen). We hebben bijgedragen aan de opzet en het kwaliteitsmanagement van de projecten, een nieuwe generatie cultuuraanjagers en makers opgeleid in samenwerking met o.a. het Directeurenoverleg Kunstencentra (DOK-e), het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK).

Kunstbalie en het Community Art Lab Brabant

In voorjaar 2016 hebben we als afsluiting van deze periode - en als pilot voor het vervolg - samen met Kunstbalie de nieuwe praktijken gedocumenteerd en geëvalueerd met het nieuwe projectenweb (AIM).
Lees meer over het programma en de projecten op de website Community Art Brabant (gehost door Kunstbalie)

In het kader van dit progamma zijn ook twee studiereizen georganiseerd naar de UK met de netwerkpartners van de Buurtcultuurfondsen. De eerste naar West Bromwich (Multi Story) en de tweede naar Liverpool (ECoC en Liverpool Biënnale / 2Up2Down).

In totaal zijn er in Noord Brabant vier kaderopleidingen uitgevoerd:
Partners in Community Arts (PiCA - voorloper van de KiT)
Community Arts in de Zorg (CAZ - Zorg-variant van de KiT)
Kunst in Transitie voor Cultuuraanjagers (KiT-C)
Kunstenaar in de Samenleving (KiS) 

In het kader van de KiS is ook de eerste editie van de publieke debatcyclus 'Dwarskijkers' georganiseerd. De tweede editie heeft inmiddels in Leeuwarden plaats gevonden. Beide i.s.m. Pascal Gielen, destijds lector Kunst en Samenleving op Fontys en de RUG.

 

Ali Rabarison - van der Laan