Programma evaluaties

 
 • Culturele Wijkteams Rotterdam
  In de periode 2009 -2012 is vanuit dienst Kunst en Cultuur van Gemeente Rotterdam in zeven wijken een experiment ingezet met Culturele wijkteams die op basis van een matchingfonds van dKC, deelgemeente en een woningcorporatie een eigen meerjarig kunst- en cultuurprogramma kunnen vormgeven. Doel van deze studie is om het experiment met wijkteams en matchingfondsen globaal te documenteren en te evalueren en op basis van deze bevindingen een advies te formuleren over een eventuele verdere ontwikkeling van een gebiedsgerichte cultuurimpuls in Rotterdam. Mede naar aanleiding van dit onderzoek zijn een aantal scans ontwikkeld die behulpzaam zijn om een dergelijk initiatief te analyseren en te optimaliseren (waaronder de differentiaitie in acht type culturele interventies en een koppeling tussen createregie en de PDCA-cyclus). De uitkomsten van de evaluatie en het advies hebben primair betrekking op de onderzochte experimenten/ gebieden, maar hebben in principe ook relevantie voor andere delen van de stad en zelfs voor andere steden. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2013 door Sikko Cleveringa, projectleider en senioradviseur van CAL-XL. 

  Culturele Wijkteams Rotterdam

   
 • De Wijk als Werkplaats
  Deze notitie betreft een evaluatie van de regeling ‘Wijk als Werkplaats’ en ‘Buro Loeks’ van de Gemeente Groningen over de periode 2009-2012 en een advies over een eventuele continuering in de periode 2013-2016. De regeling en Buro Loeks hebben als doel de ontwikkeling van community arts projecten in de Gemeente Groningen te bevorderen. De evaluatie en het advies zijn gebaseerd op een quickscan in februari en maart 2012 die is uitgevoerd door Sikko Cleveringa en Ingrid Docter van CAL-XL in opdracht van Marc Floor, cultuurambtenaar van de Gemeente Groningen.
  De studie laat zien dat alleen het inrichten van een fonds en het aanstellen van een cultuuraanjager niet voldoende is om 'het verschil' te maken. De sleutel ligt in het vormgeven van een meerjarig progrmma met mede eigenaarschap van de belangrijkste maatschappelijke en culturele instellingen in de stad. In Groningen liggen er wat dat betreft grote kansen maar is er ook nog een wereld te winnen door dat potentieel ook daadwerkelijk te mobilseren.   

  De Wijk als Werkplaats

 

Güner Güven