CAL-XL Labs

Partners met een meerjarige cultuurimpuls

CAL-XL werkt bij voorkeur langdurig samen met opdrachtgevers en partners die meerjarig in één bepaald gebied en/of op één specifiek thema investeren in participatieve kunstpraktijken. We kunnen komen dan echt toe aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken en nieuwe praktijken en noemen het daarom onze laboratoria.  Lees meer over de opdrachten en ervaringen tot nu onder het kopje Labs.

CAL-XL kan zich aansluiten bij bestaande initatieven maar kan ook samen met partners mede het initiatief nemen tot het smeden van een nieuwe strategische alliantie en de start van een nieuw meerjarig laboratorium op een thema dat wij zelf urgent vinden. Neem voor meer informatie contact op met Sikko Cleveringa. Zie contact.

In de Labs wordt over het algemeen vanuit CAL-XL Advies een intergraal pakket van producten en en diensten ingezet, zoals kwaliteitsmanagement, onderzoek en scholing. CAL-XL Advies is een onafhankelijk advies en onderzoeksbureau gespecialiseerd in cultuurparticipatie en participatieve kunstpraktijken. De opdrachten worden uitgevoerd door een optimale samenstelling van deskundigen uit het netwerk van CAL-XL. De opdrachtgever en andere betrokken partners leveren meestal zelf ook een grote bijdrage aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van de gehanterde methodieken. CAL-XL Advies is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk. Lees meer over onze producten en diensten onder Advies.

CAL-XL vormt met haar culturele en maatschappelijke opdrachtgevers en partners een netwerkorganisatie die participatieve kunstpraktijken sterker kan positioneren in het publieke domein. We richten ons daarbij vooral op de lokale overheid, opdrachtgevers en fondsen die - volgens ons - meer zouden kunnen doen met de kracht van kunst in maatschappelijke ontwikkeling. De netwerkpartners worden geconsulteerd bij de verdere ontwikkeling van producten en diensten van CAL-XL Advies en ontwikkelen gezamenlijke strategiën en campagnes. Lees meer onder Netwerk.

Voor meer informatie kan je ook direct contact opnemen.

Hassan Oumhamed