Projectscans 2011-2012


Praktijonderzoek onder makers in community arts

Vijf onderzoekers deden tussen juni en augustus 2011 in pdracht van CAL-XL ieder een praktijkonderzoek bij een ‘eigen’ project. De coördinatie was in handen van Finn Minke met backing van Sikko Cleveringa. De onderzoeksgroep kreeg veel ruimte om met trial-and-error hun weg te vinden en de zin of onzin van een bepaalde aanpak uit te proberen. Zij hadden de volgende opdrachten:

  • beproef vormen van praktijkonderzoek die deelnemers actief betrekt in het evalueren en documenteren van projecten, zodat zij zich sterker bewust worden van de betekenis ervan;
  • maak een beschrijving van de maakprocessen van community arts die (met name) nieuwe community arts kunstenaars van dienst kan zijn;
  • reflecteer op je eigen rol en invloed als onderzoeker op de ontwikkeling van het betreffende project.

Hieronder vindt je de samenvatting met de belangrijkste lessen en resultaten en de afzondelijke  onderzoeksrapportages met uitgebreide beschrijvingen van hun individuele aanpak en bevindingen.

Pomica tussen-rapportage
Pomica: tussenrapportage: een half jaar experimenteel werken in de praktijk, door Finn Minke en Sikko Cleveringa

Uitgebreide onderzoeksrapportages per project

Cultuur Nieuwe Stijl
Een aantal projecten zijn ook opgenomen in de publicatie Cultuur Nieuwe Stijl. Daarnaast enkele nog andere. Voor deze projecten is het eerste format van de projectscan gehanteerd. De resultaten zijn zowel in het boek (hoofdstuk 3) als online gepubliceerd. Inmiddels is een aangepast format in ontwikkeling. 

Publicatie 
Cultuur Nieuwe Stijl: praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties. Handleiding voor de projectscan en de landelijke databank voor culturele interventies in maatschappelijke ontwikkeling

Online presentatie in het projectenweb van de in het boek beschreven projecten.

   

Güner Güven