Projectscans 2013-2014


Praktijken 
In 2013 is in Kosice een nieuw format ontwikkeld voor de projectscan. De basisprincipes zijn onveranderd maar de detaillering is anders. In de loop van 2014 zal met de nieuwe scan een veelheid van projecten gedocumenteerd worden in het kader van de cultuurwerkplaatsen in Noord-Brabant, Rotterdam-Zuid en Kosice. Het nieuwe format is nu eerst gebruikt voor projecten van ZID theater, Artiance/Hoogheemraadschap en Anne van Delft en wordt al doende verder verfijnt. Daarbij wordt in samenspraak met de opdrachtgevers en andere betrokken nog steeds gesleuteld aan kleine en grotere details. 

Experimenten: preciezer én speelser 
In 2014 lopen een aantal experimenten die de projectscan enerzijds preciezer maar anderzijds ook speelser kunnen gaan maken. In 2013 is in Kosice een nieuw format ontwikkeld voor de projectscan (zie ook bij onderzoek/projectscan). De basisprincipes zijn onveranderd maar de detaillering is anders. In de loop van 2014 zal met de nieuwe scan een veelheid van projecten gedocumenteerd worden in het kader van de cultuurwerkplaatsen in Noord-Brabant, Rotterdam-Zuid en Kosice. Het nieuwe format is in Nederland voor het eerst gebruikt voor projecten van ZID theater, Artiance/Hoogheemraadschap en Anne van Delft en wordt al doende verder verfijnt. Daarbij wordt in samenspraak met de opdrachtgevers en andere betrokken nog steeds gesleuteld aan kleine en grotere details. 

  • Nieuw format: de projectscan 'Over de werelddaken' van ZID Theater is een goed voorbeeld hoe het nieuwe format zich heeft ontwikkeld. De engelstalige pendant is 'Out of the Circle' van SPOTs.  

  • Wat werkt in de wijk: met Woonbedrijf in Eindhoven wordt geexperimenteerd met een praktische koppeling tussen de projectscan en de database 'www.watwerktindewijk.nl' van Jochum Deuten en Platform 31. Vooralsnog loopt dit experiment moeizaam omdat de medewerkers nog erg weinig ervaring én tijd hebben om met beide scans te werken.   

  • Enquetes: bij de projectscans voor projecten in waterbergingen voor Artiance en Hoogheemraadschap Noorderkwartier zijn gecombineerd met enquetes bij deelnemers en publiek, uitgevoerd door Sandra Trienekens. De resultaten zijn gepresenteerd in 'Wat doet kunst in een waterberging?'

  • Storytelling en portfolio: bij een paar projecten in Hillesluis wordt geexperimeteerd met zelf-evaluatie door deelnemers in de vorm van een soort logboek met vragen die geinspireerd zijn op 'De reis van de held' (storytelling in 12 of 7 stappen gebaseerd op o.a. Joseph Campbel en Mieke Bouma). Het idee is van HKU Master studente Margit Odems die dit o.a. ook bij 'De Oversteek'  test van Zina / Adelheid Roosen.     

  • Storytelling en sociaalartistiek twister: in 2014 doen deelnemers van een paar terugspeeltheatergroepen een informele training om de projectscan onder de knie te kijgen. Als tegenprestatie helpen zij met een experiment om sociaalartistiek twister nog speelser te maken: niet alleen de gekleurde vlakken op de vloer maar de onderlinge verhoudingen ook echt gaan 'spelen' met gebruik van technieken uit forumtheater en psychodrama (met een lichte twist). In november wordt het gepresenteerd en beproeft in de 'international gathering of playback theatergroups' te Amsterdam. De belangrijkste contacten in dit traject zijn Wendela Kloosterman, Joke Rood en Jaap Oostra.   

 

Saskia van Grinsven