Advies

Projectscan

Projectscan

Optimaliseer en legitimeer je participatieve kunstpraktijken met de CAL-XL Projectscan » Lees meer

Programmascan

Programmascan

Positioneer je activiteiten in jouw specifieke context en vanuit een meerjarig, duurzaam perspectief » Lees meer

Onderzoek

Onderzoek

Maak gebruik van onze gespecialiseerde onderzoeksmethodieken (foto: Redactieraad Lab Friesland) » Lees meer

Scholing, training en coaching

Scholing, training en coaching

Laat je inspireren door ervaren makers en werk aan je eigen skills (Foto: MakersLab De Reis) » Lees meer

Arts Impact Manager (AIM)

Arts Impact Manager (AIM)

Als je 'm eenmaal gebuikt hebt, wil je niet meer zonder: onze online project- en programmascan » Lees meer

 

 • CAL-XL Advies
  CAL-XL Advies is een onafhankelijk bureau voor advies, onderzoek en training in participatieve kunstpraktijken. We zijn  je graag van dienst met de onderstaande producten en diensten.
 • Creatieregie en beoordelingskader
  Voor het optimaliseren en legitimeren van participatieve kunstpraktijken onderscheiden we vier kernkwaliteiten waar je gericht op kunt sturen en beoordelen.
 • Projectscan en kwaliteitsmanagement
  We hebben een project- en programmascan ontwikkeld die het sturen en waarderen van je praktijken zowel inhoudelijk als praktisch ondersteunt en lerend maakt. Deze scans vormen de basis van al onze producten en diensten.
 • Arts Impact Manager (AIM)
  De AIM is een handzaam online instrument voor het systematisch doorlopen en documenteren van projectscans en voor het kwaliteitsmanagement van een meerjarige cultuurimpuls.  
 • Projectenweb-XL
  Projecten en programma’s kunnen ook gepubliceerd worden in het online Projectenweb XL zodat ze publiek toegankelijk worden en andere gebruikers kunnen inspireren.
 • Onderzoek
  We doen en ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers verschillende vormen van toegepast onderzoek om de praktijken vanuit verschillend perspectief te kunnen waarderen en daarop te kunnen reflecteren.
 • Scholing
  We bieden diverse vorming van coaching en scholing waarin we onze kennis, vaardigheden en vooral ook onze drive ten aanzien van participatieve kunstpraktijken delen en overdragen.
 • Documentatie
  De kennis en ervaring die we samen met onze opdrachtgevers opbouwen maken we zoveel mogelijk toegankelijk in CAL-XL dossiers en publicaties.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers
  CAL-XL Advies werkt in opdracht van maatschappelijke en culturele organisaties, fondsen en overheden in binnen- en buitenland. In de uitvoering werken we met een ‘pool’ van praktijkgerichte adviseurs, onderzoekers, makers en creatief producenten. 
 • Voorwaarden en tarieven
  De adviesfunctie is niet gesubsidieerd, dus we rekenen marktconforme tarieven. Neem contact op met Sikko Cleveringa voor meer informatie of een offerte. 
  Mail sikko@cal-xl.nl of bel 06-81592248.
Finn Minke