Arts Impact Manager (AIM)

“Hoe je veelzijdige participatieve kunstprojecten toch in essentie kunt uittekenen op de achterkant van een sigarendoosje.”

Work in progress
De Arts Impact Manager (AIM) is een handzaam online instrument voor het systematisch doorlopen en documenteren van projectscans en voor het kwaliteitsmanagement van een meerjarige cultuurimpuls. We noemen AIM ook wel 'Het Projectenweb'. Het projectenweb is een coproductie van sikko Cleveringa (CAL-XL Advies) en Pieter Brouwer (Cigarbox). CAL-XL Advies is verantwoordelijk voor de inhoud. Cigarbox is verantwoordelijk voor de techniek. CAL-XL werkt met haar partners al sinds haar ontstaan in 2010 met wisselend succes aan de ontwikkeling van een dergelijk online tool. In 2016 zijn dankzij de samenwerking met Cigarbox een aantal puzzelstukjes op hun plek gevallen en hebben we zicht op een goed werkend instrument. AIM en de verdere ontwikkeling daarvan wordt mede mogelijk gemaakt door investeringen vanuit Lab Arnhem, Lab Friesland, Lab Brabant en het Midlands Arts Lab (UK).

Lab partners en individuele leden
Je maakt gebruik van AIM op basis van een jaarabbonnement. Je kunt Lab partner worden of individueel lid. Je bent dan automatisch ook lid van het CAL-XL Netwerk.  
Je wordt Lab partner als je AIM zelf wilt inzetten en beheren voor het kwaliteitsmanagement van een meerjarige cultuurimpuls. Je sluit dan een licentieovereenkomst met Cigarbox waardoor je extra rechten en faciliteiten krijgt. Samen met de andere Lab partners van het CAL-XL Netwerk kan je dan ook adviseren over - en werken aan - de verdere ontwikkeling van AIM, het aanvullende onderzoek, de caoching en de positionering.
Je wordt individueel lid als je AIM wilt gebruiken voor het maken van één of meerdere projectscans per jaar in de context van je eigen beroepspraktijk. Samen met andere individuele leden van het CAL-XL Netwerk kan je kennis en ervaring delen in o.a. projectenweb cafés en andere meetups.
Meer informatie vindt je onder het kopje voorwaarden en tarieven.

Hoe werkt het projectenweb - AIM?
Je documenteert in principe al je projecten bij aanvang en na afloop aan de hand van een online vragenlijst. Met de vragenlijst doorloop je systematisch de projectscan van CAL-XL waardoor je alle kernkwaliteiten van een participatief project checkt, benoemd en waardeert (zowel kwalitatief als kwantitatief). Bij aanvang helpt dat om de investering in het project te optimaliseren. Bij afronding helpt dat om de investering in het project te legitimeren. Als resultaat van deze invoer krijg je online een overzicht van je totale programma met verschillende filterfuncties (per jaar, per wijk, per discipline, per partner, etc…). Het genereert daarnaast automatisch een inschatting in welke mate deze projecten naar verwachting bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, publieke beeldvorming en fysieke leefbaarheid in de context waarin je werkt. Per project kan je ook ‘met één druk op de knop’ een gestandaardiseerde projectscan van 6 pagina’s  genereren en als PDF printen en delen. Dit document is ook een prima basis voor een projectplan of een projectverslag.

Extra mogenlijkheden
Naast volledige projectscans kan je projecten ook in een verkorte versie invoeren. Je krijgt dan geen volledige projectscan maar ze tellen wel mee in je programmaoverzicht. Dat is handig bij het documenteren van kleinere projecten en/of grote hoeveelheden waar je niet (meer) alle details van weet of wil invoeren. Dit overzicht is ook een prima basis voor een programmaplan of –verslag, mits het overzicht van projecten voldoende volledig is. 

Gebruikers die binnen een zelfde programma hun projecten invoeren kunnen alle projecten van elkaar ook zien - afgezien van de concept fase - maar niet bewerken. De projecten kunnen optioneel ook in het projectenweb XL worden gepubliceerd waardoor ze ook voor een breed publiek toegankelijk worden.

De komende tijd zullen we samen met onze Lab partners nog een aantal functionaliteiten toevoegen zoals een geautomatiseerde invoer van geobjectiveerde onderzoeksgegevens en een geautomatiseerde vergelijking tussen meerdere projecten (benchmarking). 

Audit en jaarrapport
Ieder kalenderjaar doet CAL-XL een audit op de kwaliteit van de nieuw ingevoerde projecten en maakt Cigarbox een kort statistisch jaarrapport over het totaal van de invoer. Op basis daarvan doen we eventueel ook aanbevelingen aan de gebruikers voor inhoudelijke en praktische verbeteringen. Als deze onvoldoende worden opgevolgd behouden wij ons het recht om de betreffende projecten af te schermen voor andere gebruikers of in het uiterste geval het abbonnement te beïndingen. Op deze manier willen we de kwaliteit van de inhoud bewaken zodat actieve gebruikers er ook echt profijt van hebben. 

 

Documentatie (binnenkort beschikbaar)
Voorbeeld van een AIM Projectscan
Handleiding AIM

Ingrid Docter