Creatieregie en beoordelingskader

Voor het optimaliseren en legitimeren van  participatieve kunstpraktijken onderscheiden we vier kernkwaliteiten waar je gericht op kunt sturen en beoordelen. De vier kernkwaliteiten zijn verwant aan de principes van creatieregie (een beproefd model van Robbert Coppenhagen) en zijn getoetst aan een groot aantal succesvolle en minder succesvolle praktijken (evidence based). De onderbouwing en uitwerking van deze kernkwaliteiten staat in de handleiding ‘Cultuur Nieuwe Stijl’ en – in een geactualiseerde variant - in het manifest  ‘Kunst in Transitie. Het gaat om de  volgende kernkwaliteiten:

  • Maatschappelijke vraag / contextueel: waarom is het project noodzakelijk?
  • Artistiek antwoord / artistiek: hoe geeft de kunstenaar het project vorm?
  • Co-creatie / participatief: wie doet er mee aan het project?
  • Waarde-creatie / transformatief: wat is het resultaat van het project?

Om de regie en beoordeling goed te kunnen doen is een projectscan ontwikkeld. In de projectscan zijn de vier kernkwaliteiten verder uitgesplitst en is de onderlinge dynamiek in beeld gebracht. Hieronder meer over de projectscan en de daaraan gekoppelde PDCA kwaliteitscirkel.


Documentatie (volgt binnenkort)

Cultuur Nieuwe Stijl
Kunst in Transitie

Beoordelingskader
Iconografics: creatieregie, projectscan en verandertheorie (03/2016)

 

Jan Brouwer