CAL-XL Advies

CAL-XL Advies is een onafhankelijk advies en onderzoeksbureau gespecialiseerd in cultuurparticipatie en participatieve kunstpraktijken. Het staat onder leiding van Sikko Cleveringa.

Al ons advies- en onderzoekswerk loopt via CAL-XL Advies. De opdrachten worden uitgevoerd door een optimale samenstelling van deskundigen uit het netwerk van CAL-XL. Tot 2016 waren dat vooral de leden van het toenmalige kernteam van CAL-XL. In de toekomst zullen dat in toenemende mate ook experts zijn die werkzaam zijn in de diverse CAL-XL Labs. De opdrachtgever en andere betrokken partners leveren meestal zelf ook een grote bijdrage aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van de gehanterde methodieken. CAL-XL Advies is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk. Lees meer over onze producten en diensten onder Advies.

CAL-XL werkt bij voorkeur met opdrachtgevers en partners die meerjarig in één bepaald gebied en/of op één specifiek thema investeren in het ontwikkelen en uitvoeren, opimaliseren en legitimeren van participatieve kunstpraktijken. We kunnen komen dan echt toe aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken en nieuwe praktijken en noemen het daarom onze laboratoria. Lees meer onder Labs.

CAL-XL vormt met haar culturele en maatschappelijke partners ook een netwerkorganisatie die participatieve kunstpraktijken sterker kan positioneren in het publieke domein. We richten ons daarbij vooral op de lokale overheid, opdrachtgevers en fondsen die - volgens ons - meer zouden kunnen doen met de kracht van kunst in maatschappelijke ontwikkeling. De netwerkpartners worden geconsulteerd bij de verdere ontwikkeling van producten en diensten van CAL-XL en ontwikkelen gezamenlijke strategiën en campagnes. Lees meer onder Netwerk

Voor meer informatie kan je ook direct contact opnemen.

 

 

Simon van Dommelen