Onderzoek


CAL-XL investeert in de ontwikkeling van een samenhangend pakket van onderzoekmethodieken. Wij doen zowel onderzoek in opdracht als op eigen initiatief.

In 2011 en 2012 werden op eigen initiatief en op basis van eigen budget tenminste 20 projecten onderzocht en gedocumenteerd. In 2013 is deze lijn tijdelijk verlaten en er wordt nu eerst ingezet op documentatie van projecten middels de projectscan in het projectenweb. Op basis van methodiekontwikkeling in POMICA, de CoP Cultuurimpuls en ander voortschrijdend inzicht ontwikkelt CAL-XL nu met haar partners een integaal pakket van onderzoeksmodules. Deze onderzoeksmodules staan verder uitgewerkt onder de volgende noemers:

Projetcscan

Surveys (geobjectiveeerd onderzoek op projectniveau)
Programmascans (geobjectiveerd onderzoek programma's)
Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeksmodules van CAL-XL hebben de volgende eigenschappen:

  • Het onderzoek is los of geschakeld in modules uit te voeren;
  • CAL-XL doet dat deels op eigen initiatief maar ook en vooral in toenemende mate in opdracht;
  • De onderzoeksresultaten worden bij voorkeur gedocumenteerd in het online projectenweb (dare to share);
  • Naast de onderzoeksresultaten krijgen opdrachtgevers ook een deskundig advies over eventuele project- en programmaoptimalisaties;
  • de onderzoeks instrumenten en methodieken zijn zoveel mogelijk overdraagbaar zodat opdrachtgevers deze later zelf kunnen inzetten in vervolgprojecten en/of zelfevaluatie;
  • De uitvoering is in handen en/of onder supervisie van ervaren onderzoekers die freelance worden ingezet maar zich gecommiteerd hebben aan kennisdeling en -acccumulatie binnen het netwerk van CAL-XL. Dit resulteert in een steeds betere ontwikkeling en uitvoering van gespecialiseerde onderzoeksmethodieken. 

Neem voor meer informatie contact op met Sikko Cleveringa
Bel 06 81592248 of mail sikko@cal-xl.nl

Jan Brouwer