Projectscan

Het optimaliseren en evalueren van je project wordt een inspirerende en lerende bezigheid door gebruik te maken van de CAL-XL projectscan voor sociaalartistieke praktijken. Aan de hand van dit model kan je samen met je partners de beoogde resultaten benoemen en je projectaanpak optimaal inrichten en verantwoorden. Met de scan bepaal je bij aanvang en bij afronding het 'waarom, hoe, wie en wat' van je project. Je kunt de scan op verschillende manieren doorlopen: op de achterkant van een bierviltje, op de vloer met sociaal-artistiek twister, of online met de checklist van de Arts Impact Manager (AIM). Tot slot kan je de scan ook publiceren in het projectenweb XL.

Lees meer over AIM
Bekijk het Projectenweb XL

Waarom de scan gebruiken?
De scan geeft in kort bestek een beeld van je projectaanpak en de beoogde effecten.
Het invullen van de scan...

  • maakt je keuzes expliciet en vergroot daarmee het inzicht in je eigen project;
  • maakt het gemakkelijk om met projectpartners je aanpak te bespreken en te optimaliseren;
  • geeft ook aan opdrachtgevers en derden een helder beeld van beoogde processen en resultaten en hun eigen belang daarin als waardevangers;
  • maakt het mogelijk je project met dat van anderen te vergelijken;
  • zorgt dat je project in de landelijke databank wordt gepubliceerd.

Blik van binnen naar buiten
De projectscan is een vorm van zelfevaluatie. Met de scan onderzoek en beschrijf je zelf je ambities en realisaties van het project vanuit de perceptie van de direct betrokkenen. Doe de scan bij voorkeur zowel bij aanvang als bij de afronding van een project. Alleen achteraf kan ook, maar dan haal je er minder uit. Je kunt de scan zelf invullen als artistiekleider of cultuuraanjager, en je kunt er naar keuze ook je projectdeelnemers en -partners actief bij betrekken. 

Blik van buiten naar binnen
Op basis van de projectscan kan meer geobjectiveerd en verdiepend onderzoek worden uitgevoerd met betrekking tot de beoogde resultaten en effecten en/of de programmatische context. De verschillende vormen van onderzoek sluiten naadloos aan op de scan en worden gemonitord door een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Surveys (geobjectiveeerd onderzoek op projectniveau)
Programmascans (geobjectiveerd onderzoek programma's)

Wetenschappelijk onderzoek

Neem voor meer informatie contact op met Sikko Cleveringa. Bel 06 81592248 of mail sikko@cal-xl.nl

Toes Smit