Projectscan en Kwaliteitsmanagement

De projectscan is in meerdere opzichten de basis van verschillende vormen van onderzoek- en advies van CAL-XL. De scan helpt bij de identificatie, formulering, uitvoering en evaluatie van een project. De scan is een check list (in de vorm van een mind map) die helpt om systematisch de vier kernkwaliteiten te doorlopen en tot expliciete keuzes te komen. Het is ook een model dat helpt om - volgens de principes van creatieregie - de relaties en dynamiek tussen de verschillende kernkwaliteiten te overzien en daar bewust je keuzes op af te stemmen. Tot slot is er een systematiek van kwaliteitsmanagement aan gekoppeld die de projectcyclus, van identificatie, formulering, uitvoering en evaluatie, tot een participatief en lerend instrument maakt. We gebruiken daarvoor de PDCA kwaliteitscirkel van Edward Deming, een beproefd model voor innovatieve, lerende organisaties. Met de PDCA cyclus en de projectscan doorloop je voortdurend de volgende vragen: 

• CHECK / reflecteer op de maatschappelijke vraag: wat is de urgentie (het thema) bij de brongroep en op welke manier krijgen ze daar mee grip op in termen van persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, publieke beeldvorming en fysieke leefbaarheid.
• ACT / inspireer met een artistiek antwoord: wat is de karakteristiek van de artistieke interventie in termen van participatieve planning, sociaal-cultureel aanbod, culturele zelforganisatie, verhalenvangen / erfgoed, actieve cultuurparticipatie, locatie gerelateerde productie, artistieke vertaalslag en publieksbereik (ofwel: oriënteren, onderzoeken, maken en presenteren).
• PLAN / mobiliseer deelnemers voor co-creatie: wat is de deelname van brongroep, de gemeenschap, het publiek, de locaties, de partners en fondsen in termen aantallen, tijd, geld en sociale en artistieke bijdrage. 
• DO / optimaliseer de waarde-creatie:  in welke mate ‘raakt’ het project de verschillende partijen en locaties in termen van verbeelding (artistieke kwaliteit/aantrekkelijkheid), verbinding (sociale kwaliteit/toegankelijkheid) en vermogens (competenties/faciliteiten).

Door alle participatieve kunstprojecten op de zelfde manier te analyseren worden ze ook vergelijkbaar en ontstaat er een gemeenschappelijke taal die het makkelijker maakt om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

CAL-XL kan op verschillende manieren adviseren bij het gebruik van de projectscan en toepassing van de PDCA cyclus.  We hebben daarvoor o.a. een Arts Impact Manager (AIM) ontwikkeld en verschillende vormen van onderzoek en advies. Deze instrumenten worden integraal ingezet in onze Labs en samen met onze partners steeds verder ontwikkeld.  Over de toepassing van de PDCA kwaliteitscirkel  kan je meer lezen in de onderstaande voorstudie ‘Culturele Wijkteams Rotterdam'.


Documentatie

Cultuur Nieuwe Stijl
Kunst in Transitie
Iconografics: creatieregie, projectscan en verandertheorie (03/2016)
Culturele Wijkteams Rotterdam (toepassing PDCA)

 

Hassan Oumhamed