Kunstenaar in de Samenleving (KiS)

Kunstenaar In de Samenleving (KiS) is een eenjarige parttime opleiding voor kunstenaars in alle disciplines die willen werken op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. De KiS opleiding biedt een inspirerende leeromgeving waarbinnen je leert hoe je kunst en maatschappelijke ontwikkelingen sterk met elkaar kunt verbinden.
 
Belangrijk uitgangspunt van de opleiding is een goede match tussen artistieke verbeeldingskracht, maatschappelijk engagement en cultureel ondernemerschap. Als deelnemer werk je gaandeweg de opleiding aan je eigen ‘sociaalartistieke signatuur' en aan een beroepspraktijk die aansluit op urgente maatschappelijke vraagstukken waar daadwerkelijk ook een ‘markt' voor is.
 
Studieleider is de Brabantse, gerenommeerde acteur en voormalig eigenaar van Het Bossche Makershuis Romijn Conen. Daarnaast heeft Kunstbalie een actieve rol waar het hun specialismen betreft binnen de aangeboden modules.
 

Studiedagen
Het kennisdeel van de opleiding bestaat uit vijf thematische modules van gemiddeld vijf dagdelen onder leiding van ervaren kerndocenten en gastdocenten. De thema's zijn: (1) Creatieve kracht, (2) Sociale kracht, (3) Creatieregie, (4) Cultureel ondernemen en (5) Grondslagen en ethiek. Lees hier de uitgebreide beschrijving van de opleiding (projectfoto's: Tijs Rooijakkers en Dansnest).

Betrokken kerndocenten zijn o.a. Krista Heijster (C-O), Nimrod Pieters (Avans), Sikko Cleveringa (CAL-XL) en Pascal Gielen (Fontys). Als gastdocenten kan je kunstenaars verwachten als Jeanne van Heeswijk, Daan Roosegaarde, Merlijn Twaalfhoven en Titia Bouwmeester maar ook prominente sleutelpersonen uit het maatschappelijk veld. 

De modules zijn: Grondslagen en Ethiek, Cultureel Ondernemen, Creatieve Kracht, Sociale Kracht en Creatie-regie. Elke module heeft een co-eigenaar van een Brabantse organisatie, zoals AVANS, Kunstbalie, bkkc en Fontys. De praktijk bestaat uit het werken aan een eigen project in de samenleving met coaching op maat door een ervaren maker en een ervaren cultuuraanjager. De deelnemer sluit het jaar af met de presentatie van een leerverslag en een projectpresentatie.
 

Aanmelding en procedure
Deadline van aanmelden is 5 september 2014 Bij Krista Heijster: kheijster@cultuur-ondernemen.nl. Deelnemers melden zich aan met een schriftelijke motivatie, CV en beeldmateriaal/foto's (maximaal 4 A4) van uitgevoerde projecten.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment. Het assessment bestaat uit een pitch, opdrachten en een interview. Het selectieteam bestaat uit ervaren medewerkers van Cultuur-Ondernemen, CAL XL, DOK-e en BKKC die direct betrokken zijn bij de opleiding. Het assessment vindt plaats verdeeld in twee groepen na 5 september, exacte datum nog te bepalen.

Studiekosten en financiering
De opleiding kost € 2.500,- per deelnemer. Daarnaast moet er binnen het project dat je uitvoert ruimte zijn voor ‘coaching on the job' ter waarde van €1.500. Binnen dit project verwerf je als uitvoerend kunstenaar ook eigen inkomsten. Je zult in bepaalde gevallen niet al je uren vergoed kunnen krijgen, maar toch zeker € 1.000 of meer kunnen verdienen. Dat helpt wellicht bij de financiering van je eigen opleidingskosten.  

Kunstenaars hebben ook de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de Brabantse Cultuurlening voor het betalen van het collegegeld.
 
Farida Moultmar