Colofon

Deze website is ontwikkeld door Zimihc, De Ruimte Ontwerpers (grafische vormgeving) en Leukeleu (technische realisatie) in nauwe samenwerking met CAL-XL.

Alle afbeeldingen op deze website van verschillende community arts projecten zijn gemaakt door de gezelschappen zelf, en zijn met hun toestemming gebruikt.

Overige foto's: Sikko Cleveringa, Jasmina Ibrahimovic, Rob Huibers (Stut), Marisa Beretta, Soraya Ebrahimi, Nico Jankowski (5eKwartier), Esther Dijkstra (Rotterdams Wijktheater), Jeroen Meijerink en Cor Boll.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij CAL-XL. Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van deze afbeeldingen en/of informatie anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. Om materiaal te gebruiken, neem contact op met CAL-XL door een mail te sturen naar info@cal-xl.nl

Simon van Dommelen