still
delen

Welzijn

Ed Hoogenboom

Opbouwwerker stadsdeel Heerlerheide

Limburg

Ed Hoogenboom over zijn zoektocht naar de eigen kracht van burgers om daarmee de leefbaarheid te vergroten, en de manier waarop hij daarbij samenwerkt met kunstenaars om het creatieve potentieel in zijn stadsdeel te ontsluiten. Hij vertelt hoe de wijk in een gezamenlijk plan van aanpak tussen verschillende partners veiliger, schoner en meer leefbaar is geworden. En hoe kunst ingezet kan worden om het sociale weefsel te versterken.

"Kunst laat bewoners hun omgeving, hun eigen kracht en hun talenten ontdekken. Dat vergroot de kwaliteit van leven en de aantrekkelijkheid van een gebied.’

Financiële instellingen

Anka Konings

Utrecht

Zorg

Pink van Veen

Noord-Brabant

City-marketing

Antoine de Ceuster

Zeeland

Provinciaal bestuur

Jannewietske de Vries

Friesland

Wijkaanpak

Michiel ten Dolle

Gelderland

Natuur en milieu

Thomas van Slobbe

Zuid-Holland

Community Arts Lab XL is de landelijke netwerkorganisatie van koplopers in community arts en nieuwe cultuurfuncties. Ons werk gaat over de kracht van cultuur in maatschappelijke ontwikkeling, over cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement.