still
delen

Welzijn

Ed Hoogenboom

Opbouwwerker stadsdeel Heerlerheide

Limburg

Ed Hoogenboom over zijn zoektocht naar de eigen kracht van burgers om daarmee de leefbaarheid te vergroten, en de manier waarop hij daarbij samenwerkt met kunstenaars om het creatieve potentieel in zijn stadsdeel te ontsluiten. Hij vertelt hoe de wijk in een gezamenlijk plan van aanpak tussen verschillende partners veiliger, schoner en meer leefbaar is geworden. En hoe kunst ingezet kan worden om het sociale weefsel te versterken.

"Kunst laat bewoners hun omgeving, hun eigen kracht en hun talenten ontdekken. Dat vergroot de kwaliteit van leven en de aantrekkelijkheid van een gebied.’

Natuur en milieu

Thomas van Slobbe

Zuid-Holland

City-marketing

Antoine de Ceuster

Zeeland

Stedenbouwkunde

Rop van Loenhout

Flevoland

Lokaal bestuur

Jacob Bruintjes

Drenthe

Woningcorporatie

Pieter Bregman

Groningen

Sport en spel

Drees Kroes

Overijssel

Community Arts Lab XL is de landelijke netwerkorganisatie van koplopers in community arts en nieuwe cultuurfuncties. Ons werk gaat over de kracht van cultuur in maatschappelijke ontwikkeling, over cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement.