Netwerk

Positionering

Positionering

Organisatie van CoP's, voor een betere positionering van Participatieve Kunstpraktijken » Lees meer

Beleid beïnvloeden

Beleid beïnvloeden

Campagnes vormgeven, zoals met deze 12 leidingevenden over de kracht van kunst in hun eigen sector » Lees meer

Netwerkmeetings

Netwerkmeetings

... van 'Projectenweb Café' tot debatcyclus, zoals 'Dwarskijkers in Tijden van Transitie' » Lees meer

Projectenweb XL

Projectenweb XL

... onze praktijk in beeld gebracht met meer dan 100 inspirerende projecten en programma's » Lees meer

 

 • CAL-XL Netwerk
  CAL-XL vormt met haar culturele en maatschappelijke partners een netwerk van koplopers die vol overgave investeren in de verdere ontwikkeling van participatieve kunstpraktijken. Lab partners en individuele leden betalen een jaarlijkse bijdrage die o.a. recht geeft op het gebruik van de Arts Impact Manager (AIM) en het Projectenweb XL. De netwerkpartners denken mee met de verdere ontwikkeling van producten en diensten en ontwikkelen gezamenlijke strategiën voor een betere positionering van participatieve kunstpraktijken in het publieke domein. Een nieuwe CoP zou daar onderdeel van kunnen zijn.
 • Projectenweb XL
  Het CAL-XL Netwerk is virtueel goed zichtbaar in het Projectenweb XL, met een grote diversiteit aan participatieve kunstpraktijken. Laat je inspireren, wordt ook lid en zet je eigen praktijken ook online.
 • Netwerkmeetings
  Het CAL-XL Netwerk treft elkaar ook fysiek in verschillende vormen van netwerkmeetings. De organisaties van 'klassieke' netwerkdagen is inmiddels overgenomen door het LKCA en andere partijen. Wij leggen ons nu toe op meer praktische of juist meer filosofische bijeenkomsten zoals onze 'projectenweb cafe's' en de debatserie 'dwarskijkers'. 
 • CoP Kunst in Transitie (Scheldemond)
  CAL-XL heeft samen met Demos een CoP georganiseert in Zeeland en West- en Oost-Vlaanderen, op zoek naar een gezamenlijke - 'grensoverstijgende' -  taal over kunst en maatschappelijke ontwikkeling. Dit heeft o.a. geresulteert in het manifest 'Kunst in Transitie'. 
 • Verbinding door Verbeelding (Gelderland)
  In Gelderland is vanaf 2009 stevig geinvesteerd in de ontwikkeling van community arts. In 2013 was het tijd om de balans op te maken. Dat heeft de vorm gekregen van een publicatie en een conferentie voor potentiele opdrachtgevers. Achteraf gezien had het maakproces ook het karakter van een CoP.
 • CoP Cultuurimpuls in Krachtwijken
  In de periode 2009-2012 is een 'Community of Practice' georganiseerd over de effectiviteit van participatieve kunstpraktijken in de toenmalige krachtwijken. De bevindingen zijn nog steeds van grote waarde voor verdere methodiekontwikkeling.
 • Potentiële CoP thema's
  In de afgelopen jaren zijn verschillende aanzetten gedaan voor kleinere en grotere CoP trajecten op specifieke thema's. Hieronder een overzicht van onze 'verlanglijst' met als thema's de effecten van een cultuurimpuls op Onderzoekend en Ontwerpend Leren, New Towns, Historische Binnensteden, Kulturhusen en meer...

  Tot slot staan in de kantlijn nog een aantal links naar literatuur, inspirerende filmpjes en blogs, opleidingen, fondsen en netwerkorganisaties in het buitenland. 

 

Fulco van 't Hag