CoP Cultuurimpuls in Krachtwijken

In de periode 2009-2012 is een 'Community of Practice' georganiseerd over de effectiviteit van kunstprojecten in wijkontwikkeling. Het traject bestond uit twee jaar onderzoek en kennisontwikkeling in de praktijk aan de hand van vijftien cultuurprojecten in aandachtswijken verspreid over heel Nederland en één jaar verspreiding van de resultaten.

Van Maastricht tot Groningen en van Arnhem tot Amsterdam zijn kunstenaars, cultuuraanjagers, vertegenwoordigers van corporaties, de wijkaanpak, welzijnsinstellingen en tal van culturele instellingen en intermediare organisaties met elkaar in discussie gegaan over de professionalisering en legitimering van kunst en cultuurprojecten in aandachtswijken.

In het derde jaar heeft dit o.a. geresulteerd in de publicatie 'De kracht van cultuur', een aantal inspirerende 'Cultuur op tafel' bijeenkomsten in diverse gemeenten en een hoofdstuk over cultuur in de nieuwe 'Wijkengids' van Platform 31 (en MinBKZ). Het traject is ook van grote invloed geweest op de verdere ontwikkeling van de project- en vooral programmascan bij CAL-XL.     

De kracht van Cultuur
De wijkengids H 8.7
De wijkengids H
 8.8
Programmascan

Fulco van 't Hag