Potentiële CoP thema's

In ons werk komen we regelmatig thema's tegen waarvan we denken dat het interessant en de moeite waard zou zijn er een Community of Practice rond te organiseren. In een aantal gevallen ontbreekt vooralsnog het draagvlak om het tot uitvoer te brengen. Als je als lezer hieronder een thema ziet staan waar je zelf wel partner of - liever nog - trekker en medefinancier van zou willen zijn dan horen we dat graag. Hieronder een update tot april 2016.

Ontwerpen voor de Toekomst
Sikko Cleveringa heeft al een lang gekoesterde wens om een CoP te organiseren rond onderzoekend en ontwerpend leren met als invalshoek kunst, techniek en duurzaamheid (ook wel creërend leren genoemd en verwant aan authentieke kunsteducatie). Het gaat dan vooral om projecten waarbij kinderen en jongeren echt onderzoek gaan doen in hun eigen leefomgeving buiten de muren van de school en aan maatschappelijke vraagstukken gaan werken (bij voorkeur in opdracht van maatschappelijke organisaties). Als je dat goed aanpakt gaat het puur over emowerment van kinderen ten opzichte van hun sociale en fysieke omgeving en het publieke domein. Deze tak van sport krijgt nog steeds schandalig weinig aandacht bij scholen en culturele instellingen die met scholen werken. In 2016 is nog weer een aanvraag afgewezen door the Art of Impact. In het kader van Lab Arnhem kunnen we nu toch een meerjarig traject gaan vormgeven waarbij we ook structureel kunnen gaan samenwerken met The Beach in Amsterdam-West - zoals aanvankelijk ook was voorzien in laatste CoP opzet. Het programma heet 'Ontwerpen voor de Toekomst.' Kunstbedrijf Arnhem is ook partner geworden in het programma 'Kinderen aan Zee' dat is geinitieerd door Artiance naar aanleiding van'de zomerweek 'Alkmaar aan Zee'. Dit zou kunnen uitgroeien tot een Community of Practice. In Lab Leeuwarden is het thema kunst, techniek en duurzaamheid ook aan de orde in een aantal projecten van 'De Reis' en bij andere LWD 2018 projecten zoals 'Welcome tot the Village'.

New towns en historische binnensteden
In 2013 hebben Jeroen Saris en Jan Brouwer met steun van het Fonds Cultuurparticipatie twee verkenningen gedaan naar de animo voor een CoP's met betrekking tot 'new towns' en 'historische binnensteden'. Bij de eerste gaat het om het gebrek aan identiteit van naoorlogse steden (en eigenlijk ook de uitbreidingslocaties van oudere steden, zoals Leidsche rijn bij Utrecht). Bij de tweede gaat het om historische binnensteden die kampen met winkelleegstand en ander functieverlies vanwege actuele economische ontwikkelingen (crisis, internet, beleving...). In beide gevallen zijn we geinteresseerd in de vraag of en hoe een cultuurimpuls het verschil zou kunnen maken. In de binnenstad van Leeuwarden is inmidddels al wel een traject gestart met als tussenproduct de publicatie 'Nieuwe Rijkdom'. Het is (nog) niet direct gelukt om aan deze trajecten een vervolg te geven.

Revitalisering van winkelcentra
In andere trajecten komen we wel steeds in aanraking met dit thema.  Het is voortdurend aan de orde bij Wijkcoöperatie Afrikaanderwijk en meer specifiek in de door Sikko Cleveringa en Jeane van Heeswijk geprogrammeerde debatcyclus 'Co-op of Pop-up' in het Wijkwaardenhuis in 2014.  Tijdens de CoP 'Kunst in transitie' kwam het aan de orde bij het project 'Krot of Kans' ofwel 'Knoop of Knop'  in de binnenstad van Zierikzee in 2015. In Arnhem hebben we in 2015 bijgedragen aan de manifestatie 'Ruimte koers' met als trekker Diane Frenay en we werken sinds 2016 in Klarendal met het 'Het Modekwartier' en in Kronenburg en Presikhaaf met  twee grote winkelcentra van Wereldhave. Ook in het Midlands Arts Lab hebben we in 2016 met deze kwestie van doen bij onze impactmeting van de CPP programma's in de kwetsbare winkelcentra van o.a. Stoke on Trent en Mansfield. We hebben al deze losse initiatieven echter nog niet tot één CoP kunnen smeden.

Kulturhusen
In 2014 heeft Jan Brouwer samen met CultuurmijOost en Spectrum een verkenning gedaan naar de relevantie van een Cultuurinpuls voor en/of vanuit Kulturhusen in het landelijk gebied van Gelderland. Geconstateerd werd dat deze - net zoals overigens veel MFC's in buitenwijken van steden - vaak erg naar binnengekeerd zijn en - ondenks hun vaak iconische architectuur - niet of nauwelijke een rol spelen in de grote transities in de samenleving om hen heen. Tot een CoP is het nog niet gekomen.

Participatieve kunst en de transitie in de zorg
Sandra Trienekens en Krista Heister hebben in 2014 en 2015 verschillende pogingen gedaan gedaan om tot een CoP te komen op het raakvlak van participatieve kunstpraktijken en de zorg. Daar zijn wel projecten uit voort gekomen - o.a. één met Maartje Nevejan - maar (nog) geen CoP. Omdat veel organisaties zich momenteel op het thema zorg storten ligt hier nu even niet de grootste prioriteit van CAL-XL. We rekenen ons gelukkig met de deelname van afdeling Kunst&Meedoen (KOM) van Kunstbedrijf Arnhem in Lab Arnhem en er zijn verschillende partners in Lab Brabant die op dit raakvlak actief zijn.

 

Jan Brouwer