LKCA overzicht opleidingen, fondsen en publicaties

Het LKCA heeft op haar site een 'kennisdossier communit arts' met algemene informatie over de volgende zaken:

  • Ontwikkelingen (community arts in historisch perspectief)
  • Participatiemaatschappij
  • Opleidingen
  • Fondsen
  • Publicaties

Veel van die informatie stond vroeger op deze site maar wordt nu actief bijgehouden op de site van kennisinstituut LKCA. Eventuele updates kan je sturen naar contactpersoon Ingrid Docter: ingriddocter@lkca.nl

Weblink
LKCA kennisdossier Community Arts

Ingrid Docter