CAL-XL Netwerk

Netwerk, beleid en positionering
CAL-XL vormt met haar culturele en maatschappelijke partners een netwerk van koplopers die vol overgave investeren in de verdere ontwikkeling van participatieve kunstpraktijken.Wat ons bindt is enerzijds het gebruik en de verdere ontwikkeling van de producten en diensten van CAL-XL Advies en anderzijds het gezamenlijk belang bij een betere positionering van participatieve kunstpraktijken in het publieke domein. In de loop van de tijd is de kerngroep van CAL-XL steeds meer een club van Lab partners geworden en steeds minder een club van kennisinstituten en onafhankelijk adviseurs. In het voorjaar van 2016 wordt in overleg met de labs besloten hoe we die ontwikkeling kunnen vertalen naar een nieuwe organisatievorm die daarbij past. Met de komst van de Art Impact Manager is er inmiddels ook een heel praktische rede bij gekomen om lid te worden van CAL-XL. Dat wordt een belangrijke grondslag voor de nieuwe fase van onze netwerkorgansatie.   

Community of Practice
Één van onze beproefde strategiën om - intern en extern - tot een betere positionering te komen is de organsatie van een Community of Practice waarbij we een bredere kring van stakeholders betrekken bij expedities, werkgroepen en grensverleggende publicaties. Denk aan de CoP Cultuurimpuls en de CoP Kunst in Transitie. We zien het als een uitdaging voor het CAL-XL Netwerk om tussen nu en 2018 een nieuw CoP traject aan te jagen die de positionering van ons werk weer een stap verder brengt. Lees meer over de voorgaande CoP trajecten onder Netwerk.

Lab partners en individuele leden
Je kunt Lab partner worden of individueel lid. Het soort lidmaatschap van het CAL-XL Netwerk is gekoppeld aan het soort gebruik van AIM. Je bent automatisch lid van beide.
Je wordt individueel lid als je AIM wilt gebruiken voor het maken van één of meerdere projectscans per jaar in de context van je eigen beroepspraktijk. Samen met andere leden van het CAL-XL Netwerk kan je kennis en ervaring delen in o.a. projectenweb cafés en andere meetups.
Je wordt Lab partner als je AIM zelf wilt inzetten en beheren voor het kwaliteitsmanagement van een meerjarige cultuurimpuls. Je sluit dan een licentieovereenkomst met Cigarbox waardoor je extra rechten en faciliteiten krijgt. De Lab partners vormen samen een kerngroep die actief meedenkt over de verdere ontwikkeling van AIM, het aanvullende onderzoek, de coaching en de positionering.

Meer informatie vindt je onder het kopje voorwaarden en tarieven.

 

 

Güner Güven