Projectenweb XL

Het projectenweb XL is dé webstek voor culturele interventies in maatschappelijke ontwikkeling. Je vindt er een groeiend aantal projecten (rode titels) en programma's (groene titels) op het raakvlak van kunst en andere maatschappelijke domeinen. Snuffel rond en ontdek hoe rijk, gevarieerd en inspirerend de praktijk is. Of lees hieronder hoe je een eigen initiatief aan de databank kunt toevoegen. 

Bekijk het projectenweb
In het projectenweb kan je projecten filteren op provincie, gemeente, organisatie en jaartal of een combinatie daarvan. Je kunt ook op trefwoorden zoeken met een open zoekfunctie. Je kunt je selectie bekijken in een lijst of op een kaart. Naast projecten (rode titels) vind je ook programma’s (groene titels). Programma’s zijn meerjarig en zijn gericht op een specifiek gebied of een specifieke doelgroep, worden vaak geregisseerd door een cultuuraanjager en bestaan uit een serie van projecten, waarvan een aantal ook in het projectenweb kunnen staan. De projecten en programma’s zijn beschreven door direct betrokkenen maar wel volgens een vast format en met een eindredactie van het LKCA. Naast tekst worden ook weblinks, contactgegevens, foto’s en soms video’s getoond en kan je extra informatie downloaden. Een aantal projecten zijn uitgebreid gedocumenteerd met een projectscan (zie hieronder).

Zelf aan de slag
Partners en leden van het CAL-XL Netwerk kunnen zelf ook projecten toevoegen aan het projectenweb XL.
Heb je vragen of hulp nodig bij het gebruik van het projectenweb? Kijk dan onder contact wie er op dit moment verantwoordelijk is voor het beheer en de help desk. Zie onder contact.

Welke projecten en programma’s staan in het web?
In het Projectenweb XL gaat het om praktijken waarbij kunst een katalysator is voor maatschappelijke ontwikkeling, en waarbij het (collectieve)belang en de actieve betrokkenheid van specifieke groepen in de samenleving vooropstaan. Professionele organisaties en makers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, maar zijn bij deze projecten toch primair geïnteresseerd in de prioriteiten en de ontwikkeling van de brongroep. Een project in deze projectenbank voldoet daarom in principe aan de volgende definitie (lees meer >).
Het project:

 • is een artistiek antwoord op een urgente maatschappelijke vraag / wens van een specifieke groep burgers;
 • maakt ‘het verschil’ vanwege een mix (en wederzijdse versterking) van artistieke verbeeldingskracht en actief burgerschap;
 • resulteert in een nieuwe kijk op de werkelijkheid en in nieuwe maatschappelijke verbindingen (of zelfs verhoudingen).

Een project in dit web hoeft uiteraard niet in alle opzichten geslaagd te zijn en ook atypische praktijken zijn welkom. Alleen waar wrijving is, is glans. We hopen ook van harte dat potentiele gebruikers zich niet laten inperken of afschrikken door labels als ‘community arts’, ‘social design’, ‘sociaalartistiek werk’, ‘geëngageerde kunst’ en ‘participatieve kunst’, etc., en de associaties die deze termen oproepen. We dagen de gebruiker echter wel uit tot een kritische reflectie met én over bovenstaande criteria om zo tot praktijken te komen die in onze optiek ook echt ‘het verschil’ kunnen maken.

Toepassingen van het projectenweb
We zien de volgende toepassingen voor het projectenweb

 • Het projectenweb is een etalage voor culturele interventies en maatschappelijke ontwikkeling en inspireert nieuwe makers en partners om vergelijkbare praktijken op te pakken;
 • Met de koplopers campagne vestigen wij bijvoorbeeld de aandacht van opdrachtgevers op de mogelijkheden van kunst in verschillende maatschappelijke domeinen en linken we door naar een aantal projectvoorbeelden;
 • We hebben het voornemen om aan het projectenweb ook een prijsvraag te verbinden met zowel een professioneel panel als een publieksprijs;
 • Door je programma’s en projecten systematisch bij te houden geef je voor zowel lokale als landelijke / internationale relaties een mooi overzicht van je activiteiten. Met een deep link / banner kan je een eigen selectie maken en op je eigen site zetten;
 • Door ook uitgebreide projectscans toe te voegen kan het projectenweb uitgroeien tot een belangrijk onderzoeks- en eventueel zelfs management instrument. Lees meer > 
 • Aanjagers en makers kunnen zo op een eenvoudige en eenduidige manier bij elkaar zien welke praktijken ze ontwikkelen en daar kennis en ervaring over uitwisselen;
 • Voor onderzoekers en beleidmakers is het projectenweb een rijke basis voor aanvullende studies (typologie, spreiding en impact van projecten en programma’s);
 • Naarmate het projectenweb intensiever wordt gebruikt kunnen vraaggericht ook nog extra filters worden toegevoegd.

 

Richard van Hattem