Social design goed op dreef

26 oktober 2014

Social design manifesteert zich al een tijdje als nieuwe loot aan de boom van sociaalartistieke praktijken. Dat zien de betrokkenen zelf nog niet altijd zo en dat geeft het juist een ontwapende frisse uitstraling. Onder de nieuwe vlag krijgen sociaalartistieke praktjken steeds meer aandacht en dat is wat telt. Social design kreeg recentelijk aandacht in verschillende expertmeetings (waaronder kunst en eenzaamheid, social art lab #3) en afgelopen week op de Dutch Designweek. Een inspirerend boekje in dat verband is de recente publicatie Social Design For Wicked Problems van Het Nieuwe Instituut, Twijstra & Gudde en Stichting Doen (met projectleider Tabo Goudswaard) en het onderzoeksrapport Wat Social Design Vermag (met betrekking tot eenzaamheid). Dit onderzoek heeft inmiddeld een aansprekend vervolg gelregen met het platform Voor Eenzaamheid (o.a.met Peik Suyling van Young Designers and Industry). Al deze inititiatieven werden/worden mede mogelijkgemaakt door Stichting Doen. De moeite waard om te volgen !    .     

Linn den Hollander