The Bitterest Taboo: uitwisseling GTO Maputo en Formaat

27 april 2011

The Bitterest Taboo is een uitwisselingsproject van GTO Maputo (Mozambique) en Formaat (Rotterdam), dat wil laten zien hoe Theater van de Onderdrukten werkt in gemeenschappen met sterke taboes op bepaalde onderwerpen. Het project maakt deel uit van het E-Motive omgekeerde ontwikkelingssamenwerkingsprogramma en is gefinancierd door Oxfam Novib. 

Het programma loopt van 18 t/m 22 mei en bestaat uit drie onderdelen: training, masterclass en voorstellingen. Deze zijn als geheel te volgen, of afzonderlijk.

Klik op het onderdeel voor meer informatie over het onderdeel in onze agenda!

Training: woensdag en donderdag, 18 en 19 mei 2011 10.00-17.00
Masterclass: zaterdag en zondag 21-22 mei 2011, 10.00-17.00
Voorstellingen: woensdag en zaterdag, 18 en 21 mei 2011 20.00 uur.

Over de organisaties
Alvim Cossa is de artistiek leider van GTO Maputo en werkt al meer dan 10 jaar met het Theater van de Onderdrukten. Hij was een van de drijvende krachten achter de uitbreiding van GTO Maputo door heel Mozambique, waar nu meer dan 80 groepen actief zijn. Het hoofdthema van de groep is HIV/AIDS, dat Mozambique hard heeft getroffen, maar hun werk behandelt ook andere aan onderdrukking gerelateerde thema’s. Alvim Cossa en zijn team geven over de hele wereld cursussen en trainingen.

Formaat is een organisatie die werkt aan empowerment van mensen in een achterstandspositie, participatie van mensen die onvoldoende aan de samenleving deelnemen, bewustwording van mensen m.b.t. mensenrechten, grondrechten en waarden & normen en dialoog tussen burgers onderling c.q. tussen burgers en overheid. Formaat doet dit door middel van allerlei vormen van Participatief Drama.

Locatie alle programma onderdelen: Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama, Westzeedijk 513, 3024 EL Rotterdam. 010 4524045 info@formaat.org, www.formaat.org

Richard van Hattem