CAL-XL in 2014

14 januari 2014

Goed nieuws. In overleg met onze landelijke partners en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) hebben we besloten in de organisatie en werkwijze van CAL-XL te optimaliseren en te bestendigen zodat we ook na 2014 de kern van ons werk voort kunnen zetten. 

Stichting en laboratorium
Het streefbeeld voor 2015 is dat CAL-XL een zelfstandige stichting is met als kerntaak het aansturen van circa tien meerjarige laboratoria (met een looptijd van ongeveer 3 jaar). Deze laboratoria zijn verschillend van aard, zijn over het land gespreid en zijn vooruitstrevend wat betreft actuele trends op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. In ieder lab werken een aantal landelijke, regionale en lokale partners aan een gezamenlijk ontwikkel- en leertraject (met aandacht voor netwerkvorming, scholing, onderzoek en documentatie).

De kennis, producten en diensten die we in deze laboratoria ontwikkelen kunnen we vervolgens delen en toegankelijk maken via goed georganiseerde en gespecialiseerde kennis-  en adviesfuncties. Dat vraagt een kennisketen met lokale, regionale en landelijke schakels die we samen met de betrokken partners verder willen gaan vormgeven. Het LKCA denkt actief mee over deze ontwikkeling en heeft de intentie om dit CAL-XL netwerk te gaan 'hosten' (en dus van ZIMIHC over te nemen). Hoe dat er concreet uit gaat zien zal de komende tijd uitkristaliseren.

Onze bestaande producten en diensten blijven
Daarnaast is er in 2014 natuurlijk ook een doorlopend programma met netwerkdagen, scholing, onderzoek en meer. Een schets met de eerste contouren van de nieuwe constellatie en het programma van 2014 staat in de tussenrapportage 2013-2014 (zie over CAL-XL).

Krista Heijster