CAL-XL workshop tijdens het CAL Festival

10 mei 2013

Op 20 en 21 juni 2013 is de finale van Community Arts Lab Utrecht met een conferentie in festivalstijl, een internationaal publieksprogramma en de publicatie van een boek en dvd over het onderzoek van CAL Utrecht. Er zijn actieve workshops, inspirerende lezingen, en bijzondere optredens.
Klik hier voor meer info over het festival


Op de tweede dag van het festival onderzoeken we, samen met collega's uit het buitenland, wat de bijzondere kracht van community arts in Nederland is. Maar we bieden ook een aantal van de activiteiten van gisteren nog een keer aan, soms met een ander accent. Aan de vragen van gisteren worden enkele vragen toegevoegd. Vanaf 14:00u verzorgt CAL-XL één van de workshops.

CAL-XL Workshop
CAL-XL workshop gaat over de missie en visie van regionale en landelijke platforms voor sociaal-artistiek werk. Het Community Arts Lab-XL is in 2010 voortgekomen uit CAL Utrecht en het Landelijk Platform Cultuuraanjagers. Met koplopers in het veld is toen een actieplan geformuleerd met als speerpunten netwerkvorming, scholing, onderzoek en documentatie. Dat verloopt succesvol. Inmiddels ontstaan er regionale platforms in o.a. Gelderland en Brabant en ontstaat er een internationaal netwerk met platforms in o.a. Vlaanderen (Demos), West Midlands (Multistory) en Slowakije (SPOTs).

De workshop biedt ruimte en structuur voor aanjagers van deze en andere platforms om van gedachten te wisselen over hun actuele missie en visie en hoe zich dat vertaalt in o.a. het inspireren en mobiliseren van burgers, kunstenaars, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en overheden. De workshop vindt plaats midden in een aansprekende Utrechtse praktijk: Het Vorstelijk Complex in de aandachtswijk (met o.a. Theater Zuilen en de Color Kitchen). Daarbij zullen ook een paar stakeholders uit de Utrecht aanwezig zijn die kunnen aangeven wat tot nu toe hun ervaring is met kunst in de wijk en welke verwachtingen zij hebben van een eventueel toekomstig platform (bijvoorbeeld wijkmanagers corporatie en gemeente, actieve kunstenaar, actieve bewoner).

Deelnemen aan dag 2 en de workshop?
Om deel te nemen aan de workshop schrijft u zich in voor dag 2 van het festival.
Klik hier om u in te schrijven.

Hassan Oumhamed