Cultuur Nieuwe Stijl, een gloednieuwe publicatie van CAL-XL

28 november 2011

Op 29 november 2011 presenteert CAL-XL een gloednieuwe publicatie over en voor community arts en nieuwe cultuurfuncties, geschreven door Sikko Cleveringa.

Cultuur nieuwe stijl: praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties

Handleiding voor de projectscan en landelijke databank voor culturele interventies in maatschappelijke ontwikkeling.

Over het boek
Een voorhoede van kunstenaars en cultuuraanjagers heeft samen met burgers en maatschappelijke organisaties de afgelopen tien jaar een nieuwe relatie tot stand gebracht tussen kunst en samenleving. Dit type werk gaat over de kracht van cultuur in maatschappelijke ontwikkeling, over cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement. Nu de pioniersfase voorbij is, wordt het tijd deze sociaalartistieke praktijken een stevige bedding te geven en tot een krachtige stroming te maken. Dit praktijkboek biedt beleidmedewerkers, sociale en creatieve professionals, opdrachtgevers en opdrachtnemers, concrete instrumenten voor het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle projecten en meerjarige programma´s.

Met deze publicatie kun je concreet aan de slag. Maak gebruik van de instrumenten, zoals de projectscan en creatieregie, documenteer je ervaringen en resultaten in het digitale projectenweb en deel je kennis binnen CAL XL, de landelijke netwerkorganisatie voor community arts en nieuwe cultuurfuncties.

De auteur van deze uitgave, Sikko Cleveringa, is ontwikkelingsdeskundige en hij is na ontwikkelingswerk in Rwanda en Burkina Faso, negen jaar cultuurmakelaar voor de gemeente Deventer geweest. Daarnaast is hij actief als medeorganisator van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers, studieleider van de posthbo cursus Partners in Community Arts en werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker van Het Vertrek. Sinds 2010 geeft hij, samen met Ingrid Docter, leiding aan CAL-XL.


Cultuur nieuwe stijl is een cocreatie van: CAL- XL en het Landelijk Platform Cultuuraanjagers
Met ondersteuning van: Cultuurfonds BNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Cultuur-Ondernemen
 en Fonds voor Cultuurparticipatie

Bestellen
De publicatie Cultuur Nieuwe Stijl kunt u bestellen door €24,95 over te maken op rekeningnr. 19 83 21 945 t.n.v. Het Vertrek te Deventer. U krijgt de publicatie dan medio december thuis bezorgd. Een eventueel postadres kunt u doorgeven op cal-xl@zimihc.nl o.v.v. Cultuur Nieuwe Stijl. 


Sandra Trienekens