Cultuur-Ondernemen en CAL-XL starten post-hbo Community Arts Learning Lab (CALL)

26 september 2011

Op 20 september 2011 vond in Utrecht een bijzondere speeddate plaats. CAL-XL en Cultuur-Ondernemen organiseerden een matching tussen 13 ervaren community arts makers en 15 kunstenaars die zich interesseren voor de community arts praktijk. En daarmee markeren we trots de officiele start van de eenjarige parttime opleiding Community Arts Learning Lab (CALL)!

De 'gezellen'
In deze nieuw ontwikkelde post-hbo voor makers in community arts leren de studenten hoe je als kunstenaar een brug kunt slaan tussen kunst en samenleving. Belangrijk uitgangspunt van de opleiding is het eigen kunstenaarschap en de artistieke waarde. De 15 studenten waar de pilot in Utrecht mee van start gaat zijn geselecteerd op basis van ervaring en kwaliteit. De geselecteerde kunstenaars vertegenwoordigen diverse disciplines (theater, muziek, schrijven, geluidskunst, beeldend, video).
 
De opleiding
De opbouw en structuur van de opleiding bestaat uit drie onderdelen; de theorie, het ondernemingsplan, en de praktijk. In het ‘theoretisch’ lesprogramma is er aandacht voor grondslagen van community arts, cultuurparticipatie en cultuurbereik, cultureel ondernemerschap, creatieve kracht, en ook sociale kracht. Tijdens het schrijven van een ondernemingsplan gaan de studenten op zoek naar hun kwaliteit als kunstenaar, en de verbinding met de markt, waarbij ze elkaar intervisie geven. In het praktijk-onderdeel werken de studenten gedurende het hele jaar 1 à 2 dagen in de week in een bestaande community arts praktijk. Daarbij hebben ze een meester-gezel verhouding met de ervaren community arts kunstenaars.
 
De 'meesters'
De leerpraktijken die zich hebben verbonden aan CALL zijn: Rode Loper Festival, 5eKwartier, Ida van der Lee (Ritual Arts), Jeanne Works, Muzerie, Smaak van Laak, Rotterdams Wijktheater, Zona’s Kiosk, Pier K, Via Vinex, Merlijn Twaalfhoven, Stut, BUOG. Het team van kerndocenten voor het theorie gedeelte wordt gevormd door Freek Titselaar, Eugene van Erven, Luc Opdebeeck, Sikko Cleveringa, Ingrid Docter en gastdocenten uit de praktijk zoals onder andere Ida van der Lee, Titia Bouwmeester, Merlijn Twaalfhoven.
 
De opleiding Community Arts Learning Lab is een initiatief van Cultuur-Ondernemen en CAL-XL. De ambitie is om de opleiding in het semesterjaar 2012 op meerdere locaties aan te bieden. 

Voor meer informatie: Ingrid Docter, 06 11352492

Pierre Rutgers