Cultuur op Tafel

15 mei 2012

De CoP Cultuurimpuls organiseert dit voorjaar samen met CAL-XL een aantal Cultuur op Tafel bijeenkomsten voor genodigden. Doelgroep zijn managers bij nieuwe partners zoals woningcorporaties, wijkaanpak, locale overheden en culturele instellingen. In april werd een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in Apeldoorn i.s.m. Markant en De Goede Woning. In mei en juni zijn er meerdere bijeenkomsten in Rotterdam en Amsterdam. In de grote steden wordt ook nader ingegegaan op het nieuwe fenomeen 'trust'. Er zijn ook bijeenkomsten in voorbereiding in o.a. Eindhoven, Delft en Groningen. Belangstellenden kunnen contact opmemen met Laura van der Ploeg via 020 6159590 of via mailLees meer...

Donna Risa