Cultuurimpuls voor 'New Towns'

27 maart 2013

In tegenstelling tot historisch gegroeide steden missen de geplande 'New Towns' ontstaan in de jaren '50/'60 een stedelijke cultuur die het resultaat is van een organisch proces dat begint met een nederzetting, een markt, een pleisterplaats, een kruispunt of een brug. Het culturele aanbod werd in de New Towns opgevat als een ‘voorziening’ die niet gemist kon worden in het woonpakket.

De Cultuurimpuls New Towns neemt dit verschil in ontstaansgeschiedenis als uitgangspunt, om van daaruit een cultureel groeiproces op gang te brengen in de New Towns dat gebouwd wordt op de levenswijze, de behoeften en de mogelijkheden van deze nieuwe steden. De traditionele denkwijze vanuit het centrum en de voorzieningen wordt omgekeerd. In dit project wordt door artistieke initiatieven in wijken een eigen stadscultuur opgebouwd, om van daaruit het centrumvoorzieningen te veroveren.

Voor dit project dat door het Fonds Cultuurparticipatie wordt mogelijk gemaakt worden Almere, Zoetermeer, Zwijndrecht, Purmerend, Houten, Nieuwe Gein en mogelijk andere steden benaderd. Het doel is van elkaar te leren welke aanpak werkt en leidt tot meer cultuurparticipatie.

Het team bestaat uit Jeroen Saris (CAL-XL), Jan Brouwer (CAL-XL) en Fleur Gieben

Farzana Haider