Cursus "Partners in Community Arts en de Zorg" afgerond!

11 februari 2014

Afgelopen maanden vond de training "Partners in Community Arts en de Zorg" plaats in de Muzerije in Den Bosch. Hierin kregen centra voor de kunsten en zorginstellingen in Noord Brabant de kans om samen een aansprekend community arts project te ontwikkelen. In zes dagdelen leerden zij inspirerende projecten, makers en aanjagers kennen, werkten zij stapsgewijs aan een concreet project, en deden zij ervaring op met handzame methodes. Al doende verworven zij kennis en inzicht over wat kunst vermag in de zorgsector. De training was een maattraject van CAL-XL in opdracht van Kunstbalie. 
 

Voorstellen deelnemers PICA Zorg bekeken; winnaars bekend!

Op maandag 10 februari hebben Sikko Cleveringa, Diane Frénay, Joosje Duindam en Max van Alphen bij elkaar gezeten om de projectvoorstellen van de deelnemers aan de cursus Partners in Community Arts en de Zorg (PICA Zorg) te bekijken en te bepalen wie in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) financiering. Kunstbalie heeft daarvoor een bedrag van € 20.000,- uitgetrokken om de beste voorstellen te honoreren met een bedrag van maximaal € 5.000,-. De voorstellen zijn ontwikkeld gedurende de cursus. Leidraad bij de beoordeling waren de criteria die ook de basis vormden van de cursus. 

 
De uitslag van dit beraad is als volgt:
de voorstellen van RICK (Wachtpost, zorg met ziel), MIK (Senioren veilig over straat) en CKE (Severinus) zijn gehonoreerd, ieder met een bedrag van € 5.000,-..
Samengevat zijn dit originele, realistische en goed opgezette projecten waarbij de kunsten en de zorg elkaar prima aanvullen en waar de samenwerking tot een meerwaarde leidt. 
De projecten van de Aleph (vroeger, nu en morgen) en H19 (oog, oor warm hart) zijn nog in de race; een van de twee komt nog in aanmerking voor financiering. Ook deze projecten zijn origineel en innovatief maar zijn naar onze mening nog te weinig concreet uitgewerkt. De aanvragers hebben nog tot 1 maart 2014 de tijd om hun aanvraag aan te vullen. Dan hakt de commissie de knoop door. 
 
Wij feliciteren de winnaars en zullen deze projecten blijven volgen; want uiteraard zijn we benieuwd naar de uitwerking en de resultaten! 
 
NIEUWE TRAINING!
Op donderdag 20 maart start een nieuwe training voor Community Arts in de Zorg, in Utrecht. Kijk in onze agenda voor meer informatie.

Simon van Dommelen