Een geslaagde conferentie Profijt van Cultuur. Bekijk het videoverslag.

26 september 2011

De Stichting Cultuurimpuls, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (WWI) en Nicis Institute organiseerden op 15 september jl. met succes de conferentie Profijt van Cultuur in de wijk.

De conferentie werd geopend door Burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Aanleiding voor de conferentie is het opmerkelijke resultaat van het onderzoek van ABF Cultuur naar het effect van cultuur in krachtwijken, waarin wordt aangetoond dat de cultuurimpuls aantoonbaar effect heeft op de wijk. Cultuur in aandachtswijken is geen toetje of tussendoortje in de overgangsfase van de sloop naar nieuwbouw. Kunst in krachtwijken leidt tot vermogensvorming in de wijk en een hogere vastgoedwaarde van woningen van gemiddeld duizend euro per jaar.
Binnenkort vindt u op deze site het verslag van de conferentie.

Videoverslag

Bekijk de verkorte impressie van de hele dag. Of klik hieronder om in te zoomen per onderdeel.

1. Jeroen Saris in gesprek met Eberhard van der Laan
klik hier

2. Vraaggesprek met Eberhard van der Laan, Jos van der Lans, Prof. Wim Hafkamp.
- deel 1
- deel 2

3. Inleiding Profijt van Cultuur door Jan Brouwer - ABF Cultuur
klik hier

4. Inleiding Cultuur als waardemaker door Gerard Marlet - Atlas voor gemeenten.
- deel 1
- deel 2

5. Inleiding Wat cultuur vermag door Roel Steenbeek - Ymere
klik hier

6. Het slotdebat met Judith van Kranendonk (DG Cultuur en Media), Ali Rabarison (Ministerie van OCW), Jos van der Lans (Visitatie commissie wijkaanpak), Karin Schrederhof (Woonbron Delft).
- deel 1
- deel 2

Jan Brouwer