Effectmeting community arts

22 augustus 2012

In samenwerking met Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) en Jan Brouwer (ABF Cultuur) heeft CAL-XL een nieuwe onderzoeksmethode ontwikkelt om het cultureel, sociaal èn economisch effect van een meerjarige cultuurimpuls in wijken te meten.

De methode wordt vanaf dit najaar beproeft door de Buurtcultuurfondsen in Noord-Brabant en het wijkprogramma van de SKVR in Rotterdam. Bij het onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van beschikbare statistiche gegevens als de kennis van ervaringsdeskundigen ter plaatste. 

Dit najaar wordt in ca. 25 wijken een nulmeting uitgevoerd. In 2016 worden de effecten gemeten. In de tussentijd worden alle culturele interventies gedocumenteerd. De nulmeting en projectdocumentatie dienen direct ook als informatie- en inspiratiebron voor de vraag hoe de cultuurimpuls in de betreffende context zo optimaal mogenlijk vormgegeven kan worden. 

In voorjaar 2013 is het instrument klaar voor algemeen gebruik en kunnen geintereseerden elders in Nederland er ook mee aan de slag. 

Meer informatie over onze programmascan vind je hier

Linn den Hollander