Evaluatie 'Wijk als Werkplaats'

22 augustus 2012

Begin 2012 heeft CAL-XL een quickscan uitgevoerd van het vierjarige community arts programma 'Wijk als Werkplaats' van de stad Groningen. Het programma voorzag o.a. in een specifieke subsidieregeling bij de Kunstraad en ondersteuning van een cultuuraanjager vanuit Buro Loeks.

Uit de evaluatie blijkt dat binnen het Nieuw Locaal Akkoord (NLA), het gezamenlijke wijkprogramma van de gemeente en vijf woningcorporaties, inmiddels een groot aantal kunst en cultuur projecten is uitgevoerd. Tegelijkertijd lijkt er nog een wereld te winnen door meer gebruik te maken van de professionele inbreng van stedelijke culturele instellingen en het hoger onderwijs. Dat vraagt dan wel specifieke aandacht.

Inmiddels is bekend dat in de komende cultuurplan-periode er geen specifieke subsidie meer beschikbaar is. Maar we hopen dat via andere wegen deze optimaliseringsslag alsnog plaats zal kunnen vinden. 

Ali Rabarison - van der Laan