Fryslân als Podium

10 september 2013

CAL-XL feliciteert Friesland met de verkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dat valt mooi samen met de publicatie van een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van locatietheater in Friesland, uitgevoerd door Marian Poutsma. Zij constateert een groei van 230% sinds 2003. In 2012 waren er tenminste 23 voorstellingen met 2400 medewerkers en gemiddeld 2893 bezoekers per voorstelling. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Master Kunsteducatie in Groningen en met support van CAL-XL.

Sociale cohesie
Is er verandering waarneembaar in de sociale cohesie van deelnemende gemeenschappen? 65% Geeft aan dat de sociale contacten in de (lokale) omgeving verbeterd zijn, 50% geeft aan dat is samen iets organiseren in de eigen omgeving beter gaat, 50% ziet verbeteringen in contacten met gemeente en bedrijven en 65% ziet verbeteringen in contacten tussen de verschillende generaties.

Friese taal en lokale identiteit
Op de vragen naar de mening over de lokale identiteit en de Friese taal heeft het ‘gelijk blijven’ van de mening het hoogst gescoord. Trots op de Friese taal scoorde vrijwel gelijk: 46% zei ‘meer’ en 54 % zei ‘hetzelfde’. Wel geeft 40% van de respondenten aan meer
kennis te hebben gekregen van de Friese taal. Het besef van lokale identiteit is door deelname aan een openlucht theaterproductie een beetje toegenomen. Van de respondenten zegt 25% meer inzicht en begrip te hebben voor (lokale) culturele verschillen, 40% zegt zich meer bewust te zijn van de eigen(lokale) cultuur en 32% geeft aan meer nieuwsgierig te zijn naar culturele uitingen in andere gebieden.

Bekijk hier de pdf-presentatie van het Master-onderzoek.
Bekijk hier  het complete onderzoeksverslag.
 

Farida Moultmar