Verslag 6 februari: Community arts & cultuureducatie

27 februari 2013

Op 6 februari organiseerden CAL-XL en Mocca (expertisenetwerk cultuureducatie Amsterdam) een dag vol inspiratie, informatie en uitwisseling over de relatie tussen community arts en cultuureducatie. De interesse was groot en de zaal bijna te klein!

Steeds vaker werken scholen en leerlingen samen met partners in de lokale omgeving van de school. Brede scholen zijn een voorloper op dat gebied, maar ook andere scholen zoeken meer en vaker naar betekenisvolle relaties en (duurzame) verbindingen in de eigen lokaliteit. Zowel in het basis- en voortgezet als in het hbo. Daarbij gaan cultuureducatie en sociaal-maatschappelijk bewustzijn hand in hand.

De praktijk op scholen en in buurten laat zien dat cultuureducatie en community arts vaak heel dicht bij elkaar liggen – én dat er nog veel winst te behalen valt. Op deze netwerk- en inspiratiedag belichtten (inter)nationale sprekers de ontwikkelingen vanuit een breed perspectief, en stond de praktijk centraal in specifieke cases.
Download dagprogramma met informatie over de sprekers

Keynotes

Na een korte introductie op het thema door de organisatoren, begon de dag met twee keynotes. 
Irma van Hoorik (Idee-Ja) vertelde over het Wanita-onderwijsconcept, waarin authentiek leren centraal staat. Kunstenaars geven mede-vorm aan het Wanita-onderwijs en de verbinding met de omgeving van de school is bij authentiek leren vanzelfsprekend.
Download presentatie Irma van Hoorik

Gundrun Beckman (NHL Hogeschool & Hanzehogeschool)ging in op de vraag hoe cultuureducatie en community arts elkaar kunnen versterken bij gemeenschappen in verandering. Ze liet verschillen en overeenkomsten zien en belichtte de rol van kunstenaars versus die van (kunst)docenten.
Download presentatie Gudrun Beckman

Later op de dag nam Chrissie Tiller (Goldsmiths, London University) de zaal mee in een inspirerend verhaal over de stand van zaken community arts en cultuureducatie in Engeland. Aan de hand van  allerlei projectvoorbeelden liet zij zien welke belangrijke rol de kunsten kunnen, en veel vaker zouden moeten, spelen in educatieprojecten. Daarbij draait het om begrippen als 'cultural hegemony' en 'participatory learning'. Tiller: '"Maybe we cannot change the whole world - but we can shift things'.

Intervisie

In twee intervisierondes zoomden we in op de praktijk: ervaringsdeskundigen uit onderwijs en cultuur brachten dilemma’s in en samen onderzochten we oplossingen, uitdagingen en kansen.
Download samenvatting van de resultaten

Film

Na een heerlijke biologische lunch die werd afgesloten door een kort muzikaal intermezzo van kunstenaar Jos Zandvliet (St. Accu), was er een documentaire te zien over het project KantineOost. Aan dit meerjarige project in Haarlem werken onder meer drie basisscholen mee. In de film vertelt Titia Bouwmeester, artistiek leider van begeesterend kunstenaarscollectief 5eKwartier, over de opzet van het project en zie je kinderen en andere buurtbewoners in actie

Finn Minke