Inspiratie- en intervisiedagen in november

10 september 2013

Intervisie

In november organiseert het LKCA in nauw overleg met CAL XL twee intervisiebijeenkomsten. Een intervisiebijeenkomst zal gaan over community arts en dans met in de middag een sterke focus op dans en talentontwikkeling. Een tweede intervisiebijeenkomst zal gaan over community arts en textiel.

Beide zijn nog in ontwikkeling. Hou onze agenda in de gaten voor meer info!
Kan je niet wachten? Stuur dan je vraag of opmerking naar info@cal-xl.nl

 

Inspiratie
Het LKCA, CAL-XL en Cultuur en Ondernemen organiseren in november twee inspiratiemiddagen voor professionele kunstenaars waarbij maatschappelijke vragen centraal staan.
 
Een inspiratiemiddag wordt georganiseerd voor kunstenaar die het interessant vinden om zich bezig te houden met zorgvraagstukken. We denken dan aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg, en psychiatrie. Een tweede inspiratiemiddag gaat over de inzet van kunstenaars in gebieden die in grote ruimtelijke veranderingsprocessen zitten, zoals krimp.

Beiden middagen hebben een zelfde soort opbouw: Een kunstenaar vertelt over het werken in de specifieke sector, een opdrachtgever reflecteert op de inzet van de kunstenaar in deze context, en een 'filosoof' plaatst het vraagstuk in een bredere context. We sluiten de middag af met een simpele maaltijd en de mogelijkheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen.
Meer weten? Mail: info@cal-xl.nl

 

Krista Heijster