Krachtig nieuw jaar gewenst!

3 januari 2014

We wensen iedereen in ons netwerk een krachtig 2014 Kracht is nodig om op bet raakvlak van cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement een goede koers te vinden en te houden. Om het juiste te doen, het waar te maken en waarachtig het verschil te maken. Voor je eigen gevoel en voor het gevoel van anderen. Dat is extra uitdagend in tijden dat ‘selfie’(ofwel otofoto) en ‘participatiemaatschappij’ strijden om de titel van ‘woord van het jaar’ en klaarblijkend kernbegrippen zijn in onze cultuur. Enerzijds is dat een mooie bevestiging dat onze preoccupatie met het spanningsveld tussen individu en samenleving echt van deze tijd is. Anderzijds is het ook exemplarisch voor de ambivalentie van onze sociaal-artistieke ambities. Beide begrippen roepen ambivalentie gevoelens op in termen van waan of werkelijkheid, valsheid of oprechtheid, opportunisme of idealisme. Polariteiten waar we in de kunsten bij uitstek graag mee spelen maar die ons ook kunnen dwarszitten als je er zelf in verdwaald. CAL-XL blijft echter staan voor de idee dat kunst daadwerkelijk kan bijdragen aan de realisatie van een samenleving waar waarden als zelfontplooiing en solidariteit daadwerkelijk vorm kunnen krijgen en samen op kunnen gaan. Maar het moet nog steeds meer en beter om echt het verschil te kunnen maken. Daar willen we samen met jullie ook komend jaar weer een krachtige impuls aan geven. - Sikko Cleveringa, projectleider CAL-XL

Fulco van 't Hag