Landelijke campagne voor community arts

14 januari 2014

CAL-XL lanceert een speciale campagne om community arts en aanverwante sociaalartistieke praktijken landelijk extra onder de aandacht te brengen. We hebben een serie korte filmportretten gemaakt waarin opdrachtgevers uit twaalf verschillende sectoren door het hele land vertellen over de inzet van kunst in hun specifieke vakgebied.

Koplopers in community arts
De filmpjes duren enkele minuten en laten mensen aan het woord die succeservaringen hebben met kunst en kunstenaars in hun werk. Het gaat om leidinggevenden en bestuurders op het gebied van stedenbouw, sport, landschapsbeheer en milieu, de uitvaartbranche, het bankwezen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, provinciaal en gemeentelijk bestuur, enz. Allemaal vertellen zij waarom zij zich hard maken voor kunst in de samenleving, en wat de meerwaarde daarvan is voor hun werk en sector.

1200 nieuwe contactpersonen
Deze maand brengen we de campagne landelijk onder de aandacht via onze website. Bovendien krijgen 1200 geselecteerde contactpersonen binnen de verschillende sectoren een persoonlijke mail met een link naar het filmpje over ‘hun’ sector. De filmpjes zijn bedoeld om leidinggevenden te inspireren en handvatten te bieden waarmee zij kunst en kunstenaars kunnen inzetten binnen hun werk. 

Databank projecten in de spotlights
Ook de online projecten databank krijgt door de campagnefilmpjes veel extra aandacht. Die heeft een frisse nieuwe look en er staan inmiddels al veel goede projectvoorbeelden in, maar volledig zijn we nog lang niet. Wil je een project of programma toevoegen aan de databank? Onder 'Projectenweb' in demenubalk vind je alle informatie.

Surf naar projectenweb voor de databank
Bekijk de filmcampagne op cal-xl.nl/koplopers.

Ali Rabarison - van der Laan