Leer-praktijk plekken gezocht

17 mei 2011

 

CAL-XL zoekt leer-praktijk plekken voor nieuwe generatie community artists. 

CAL-XL is op zoek naar leer-praktijk plekken bij solide community arts projecten en aanverwante sociaalartistieke praktijken voor deelnemers van de Post-HBO opleiding Community Arts Learning Lab (CALL). Deze nieuwe opleiding voor makers in community arts loopt van oktober 2011 t/m juni 2012 in Groningen en Utrecht. De deelnemers hebben een afgeronde kunstvakopleiding, de nodige werkervaring, affiniteit met dit type werk en professionele begeleiding vanuit de opleiding. 
We zoeken naar leer-praktijkplekken met de volgende eigenschappen: 

  • zekerheid dat het project plaats vindt in seizoen 2011/2012 en een evidente relatie tussen het kunstproject en de maatschappelijke emancipatie van een specifieke brongroep/doelgroep; 

  • directe betrokkenheid van een ervaren community arts maker of cultuuraanjager (meester/gezel relatie); 

  • een projectopdracht die redelijk zelfstandig is uit te voeren maar wel deel uit maakt van een groter geheel;

  • minimaal een taakomvang van gemiddeld 1 dag in de week gedurende minimaal 3 maanden (ca. 100 uur) met een vergoeding vanuit het project van minimaal € 1000,-. Opdrachten van grotere omvang (langer en/of meerdere plaatsen) zijn uiteraard ook welkom; 

  • projecten in de regio's Noord- en Midden-Nederland hebben onze voorkeur maar projecten elders hebben ook onze belangstelling. 

De selectie van de kunstenaar/gezel vindt plaats in overleg met de projecteigenaar. De regisseur/meester van het project krijgt een bescheiden vergoeding van CALL voor inhoudelijke begeleiding. Gezamenlijk investeren we in een nieuwe generatie community artists. Kijk voor meer informatie over CALL op www.cal-xl.nl/scholing. Heb je interesse? Neem contact op met Ingrid Docter:i.docter@kunstfactor.nl 

Linn den Hollander