Netwerkdagen: inspiratie en intervisie

15 maart 2012

CAL-XL organiseert dit voorjaar samen met Kunstfactor, regionale en locale partners een serie netwerkdagen voor kunstenaars en andere creatieven, voor medewerkers van maatschappelijke en culturele organisaties en voor alumni van onze opleidingen.

Programma
De opbouw van de dagen is in grote lijnen gelijk: eerst één of twee inspirerende inleidingen over het thema van de dag, twee rondes gestructureerde intervisie (waarbij deelnemers hun dilemma’s kunnen inbrengen) en een duik in de praktijk.

Thema's dit voorjaar
De serie Cultuur Nieuwe Stijl is gericht op ‘partners’ in commnity arts. Dit voorjaar zijn de thema’s: ‘Speelruimte’ (over creatiefbeheer van braakliggende terreinen), ‘Cultuurcentra en de wijk’ (hoe kunnen cultuurcentra werkelijk van betekenis zijn voor omwonenden en vice versa) en ‘Parapluprojecten’ (hoe optimaliseer je kwantiteit en kwaliteit in grootschalige projecten als Nijmegen Exposeert en Zon op Zuid).

De serie Kunst in de Wereld is gericht op kunstenaars en andere creatieven. Dit voorjaar zijn de thema’s: ‘Creatieve kracht en continuïteit’ (kan je een project overdragen met behoud van creatieve kracht?) en ‘Dans rond de Bron’ (over het verschil in benadering en effect van persoonlijke verhalen vangen en/of grote verhalen vertellen).

Kunstfactor Live: netwerkdag over kunsteducatie
Tijdens Kunstfactor Live in september 2012 willen we een dag organiseren over kunsteducatie en het DNA van de stad. De kopjes zijn in de meeste gevallen nog werktitels, De programma’s worden op dit moment verder uitgewerkt.

Wil je mee doen met de uitwerking van een thema meldt je dan op cal-xl@zimihc.nl       
Lees meer over het wie, wat, hoe en waarom van deze netwerkdagen onder algemene informatie netwerkdagen,
Om op de hoogte te blijven hou je onze agenda in de gaten, en aanmelden gaat via onze webshop.

Linn den Hollander