Nieuw avontuur: WijkLab Arnhem

10 maart 2019

Programmaleider Sikko Cleveringa van CAL-XL gaat de komende periode voor een belangrijk deel van zijn tijd 'back to basics'. Sinds eind 2018 is hij aanjager en mede initiatiefnemen van het nieuwe collectief 'WijkLab Arnhem' in Malburgen. Het is tijd om naast het advieswerk weer zelf met de poten in de klei te gaan staan. 

Ruimte voor ontwikkeling
WijkLab introduceerd zichzelf als volgt: WijkLab biedt ruimte voor ontwikkeling. Fysiek in de vorm van twee winkelpanden met werkplaatsen en een prachtige Buurtakker in Malburgen, Arnhem-Zuid. Mentaal in de vorm van een collectief van denkers, doeners, makers en dwarskijkers – van jong tot oud – die samen het verschil kunnen maken in hun eigen leefomgeving. Onze uitvalsbasis is in Malburgen. Vanuit daar ligt de hele wereld aan onze voeten. 

Idealen
Op de site wijklab.nu is in kort bestek te zien welke programma’s er nu worden samengebracht: Jeugdwijkraad, KinderWijkTeam, Timmerhuis, BuurtAkker, PlasticLab en StadsGras. Streven is dat deze programma's elkaar steeds meer gaan versterken: het geheel is nu reeds veel meer dan de som der delen. Alles hangt met alles samen. Onze idealen: De onvoltooide revolutie: strijden voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en solidariteit; Goed zorgen voor onze planeet en de nieuwe generatie wereldburgers; Samen op avontuur, met verbeeldingskracht als wapen.

Jeugdwijkraad
Een recent succes van WijkLab Arnhem is de start van een jeugdwijkraad met jongeren uit de wijk. De eerste mijlpaal was de organisatie van het Grote Jeugwijkdebat van Malburgen op woensdag 27 februari. De actie haalde o.a. het jeugdjournaal. De volgende etape is de realisatie van 4 buurtacties die tijdens het debat zijn gekozen. Zie verder de website jeugdwijkraad.nu en volg het initiatief via facebook en instagram.

 

 

 

 

Dennis van Dorem