Nieuwe koers CAL-XL

5 juli 2014

CAL-XL zet op dit moment een nieuwe koers uit voor 2015 en verder. We hebben samen met LKCA en partners in het veld een verkenning gedaan. De voorlopige conclusie is dat we de komende jaren doorgaan maar dan wel op een nieuwe manier. Hieronder de voorlopige plannen die we in het najaar verder gaan uitwerken. De website is daar ook al op ingericht met de recente opfrisbeurt: 

> We onderscheiden vanaf nu drie functies: de advies-, lab- en kennisfunctie. Alle drie de functies vervullen we nu ook al maar kunnen we optimaliseren. Op de website hebben we deze differentiatie al zichtbaar gemaakt. De lab-functie wordt nog meer dan nu al het geval is onze ‘corebusiness’. De advies- en kennisfunctie een afgeleide daarvan. 

> CAL-XL krijgt een eigen rechtspersoon, waarschijnlijk een coöperatie. De belangrijkste ‘leden’ van deze organisatie zijn de trekkers van 7 tot 10 meerjarige laboratoria / experimenten. Op de website zie je onder het kopje ‘lab-functie aan welke bestaande en nieuwe labs we nu denken;

> We kiezen voor deze 7 tot 10 labs omdat we vinden dat hier systematisch nieuwe kennis en praktijken kan worden ontwikkeld die van landelijk (en internationaal) belang zijn om meer en betere praktijken te ontwikkelen op het raakvlak van kunst en samenleving. We willen ze bundelen om een landelijke/publieke investering van kennis en middelen in deze labs te vergemakkelijken en de landelijke laboratoriumfunctie van deze plekken te optimaliseren; 

> In de nieuwe constellatie wordt de publieke kennisfunctie vormgegeven door het LKCA. Als kennisinstituut maakt zij de kennis die de labs voortbrengen toegankelijk voor een breder publiek. Denk aan het beheer van het projectenweb en de organisatie van landelijke netwerkdagen. Mogelijk dat het LKCA ook een schakel kan zijn naar wetenschappelijk onderzoek en landelijk beleid;

> De adviesfunctie kan waarschijnlijk binnen de nieuwe rechtspersoon worden vormgegeven. Dat kan ook een coöperatief karakter krijgen als zakelijk en inhoudelijk knooppunt voor kenniswerkers die binnen de labs functioneren en eventueel daarbuiten.

Aanhaken?
Vind je dit een belangrijke ontwikkeling en wil je op de een of andere manier aanhaken / bijdragen? Neem dan contact op met Sikko Cleveringa of Ingrid Docter.

Informatie
Kijk hier voor meer info over CAL-XL

Kijk hier voor meer over de lab-functie van bestaande en nieuwe labs.

Hassan Oumhamed