Nieuwe publicatie stichting Cultuurimpuls

30 juni 2011

Kunst in aandachtswijken leidt tot vermogensvorming en een extra vastgoedwaarde van gemiddeld 1.000 euro per woning per jaar.  Dat blijkt uit De kracht van cultuur: Effectieve cultuurimpulsen in de wijk, een nieuwe publicatie van Stichting Cultuurimpuls in samenwerking met Nicis Institute.

Investeren in cultuur verdient zichzelf ruimschoots terug

Eerder is al aangetoond dat de opbrengsten van cultuurinvesteringen in steden veel hoger zijn dan de kosten. Nieuw is dat dit niet alleen geldt voor de stadscentra, waar de grote kunstinstellingen gevestigd zijn, maar ook voor de minder bedeelde wijken in een stad.

Bewoners hebben direct profijt doordat ze de gelegenheid krijgen het podium te bestijgen en hun talenten te ontwikkelen. Er zijn ook collectieve baten doordat de buurt levendiger en leefbaarder wordt en er onderlinge verbanden tussen bewoners ontstaan. Publiektrekkende activiteiten zijn bovendien goed voor de reputatie en de omzet van ondernemers in de buurt

De bewonerswaardering voor de leefbaarheid in hun wijk stijgt in aandachtswijken mét kunst en cultuur meer dan in aandachtswijken zonder cultuur; en die waardering werkt door in een extra toename van woningwaarde. Woningbouwcorporaties en andere vastgoedeigenaren hebben daar profijt van.

Publicatie

Deze en andere aspecten van het effect van kunst en cultuur op wijkniveau worden toegelicht in het mooi vormgeven boekje De kracht van cultuur: Effectieve cultuurimpulsen in de wijk. De publicatie bevat de resultaten van twee jaar onderzoek en kennisontwikkeling in de praktijk aan de hand van vijftien cultuurprojecten in aandachtswijken. Naast de opbrengsten van het onderzoek biedt de publicatie ook resultaten van discussie en reflectie, uitgebreide analyses en verhelderende inzichten.
Download hier de pdf. Meer informatie en bestellen via www.nicis.nl of www.cultuurimpuls.nl

Conferentie

Op 15 september 2011 opent burgemeester Eberhard van der Laan de conferentie ‘Het profijt van cultuur in de wijk’, waar de onderzoeksresultaten en -ervaringen worden voorgelegd worden aan een panel van wetenschappers en experts uit onder meer de volkshuisvesting.
Meer informatie over de conferentie »

Finn Minke