Nieuwe publicatie MOVISIE

23 januari 2012

KUNSTKRACHT\\Stem, beeld en verhaal van vrouwen

In KUNSTKRACHT\\Stem, beeld en verhaal van vrouwen staat de waarde van actieve cultuurparticipatie voor vrouwen in sociaaleconomisch kwetsbare posities centraal. Verhalen van vrouwen zelf en ‘good practices’ van makers vormen het hart van deze uitgave. Daarnaast is een literatuurverkenning over empowerment opgenomen.

Over hetzelfde onderwerp organiseerde Kunstfactor in samenwerking met MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, op 4 november de conferentie Stem, beeld en verhaal van vrouwen. Tijdens deze conferentie werden diverse kunstprojecten gepresenteerd door professionals en deelneemsters die hierbij betrokken waren. Aansluitend was er een inhoudelijk debat over de ontwikkeling en beleidsmatige inbedding van dergelijke projecten, en hoe de obstakels te trotseren die daarbij onherroepelijk ontstaan.
Een verslag van de conferentie kunt u vinden op www.kunstfactor.nl/kunstkracht.

Joan Ferrier, directeur E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, over Kunstkracht, Stem, beeld en verhaal van vrouwen:
“Heel graag wil ik de publicatie Kunstkracht van harte aan u aanbevelen! De publicatie maakt zichtbaar hoe vrouwen in heel Nederland via kunst de handen in elkaar slaan, zich zelf ontwikkelen en zich inzetten voor de ontwikkeling van andere vrouwen. Al de verschillende kunstuitingen geven anderen plezier en weten anderen te raken. Op deze wijze ontstaat binding en verbinding in de Nederlandse samenleving. Iets wat we hard nodig hebben. Van harte hoop ik dat u, net zoals ik, geïnspireerd en geraakt wordt door de mooie voorbeelden en dat we nog lang en veel kunnen genieten van al die bijzondere kunstuitingen!”

De publicatie KUNSTKRACHT\\Stem, beeld en verhaal van vrouwen is te downloaden via:
www.kunstfactor.nl/kunstkracht
 

Farzana Haider