Nieuwe Rijkdom in Leeuwarden

27 maart 2013

Cultuur kan de belevingswaarde van de binnenstad vergroten. Daar is Leeuwarden van overtuigd. In het streven om Culturele Hoofdstad te worden in 2018 en beste binnenstad van Nederland is het project Nieuwe Rijkdom gestart.

Met winkeliers, bewoners, gemeente, eigenaren, kunstinstellingen en kunstenaars wordt een programma opgesteld van cultuurprojecten. Het doel is dat Leeuwarden een stad wordt waar zoveel te beleven valt dat mensen daar niet alleen naartoe gaan om te winkelen of te werken, maar er ook willen (ver)blijven.

De Nieuwe Rijkdom is een het team dat bestaat uit CP Berbée beeldend kunstenares, Jeroen Saris de Stad bv/Cultuurimpuls/CAL-XL, Jan Brouwer onderzoeker ABFcultuur/CAL-XL en Hildegard Assies Urban Retail.

Het project wordt uitgebreid naar andere steden om samen een nieuwe concept te ontwikklelen voor het versterken van de betekenis van binnensteden. Ooit was de binnenstad de plaats waar cultuur, religie, handel en bestuur elkaar ontmoette, liefst op het centrale plein. In de meeste steden zijn deze functies verspreid geraakt en diffuser geworden, zodat er een winkelcentrum overbleef. Nieuwe Rijkdom gaat over de versterking van de binnensteden met laagdrempelige cultuuruitingen veelal in de openbare ruimte, waaraan mensen kunnen deelnemen. De historische, de erfgoed-, de spirituele, de belevingswaarde waarde van de binnenstad wordt verbonden met de economische en de verblijfswaarde. Dat is nieuwe Rijkdom. Het is is gesprek met meerdere steden over culturele impuls de binnenstad. Er wordt gesproken met Zwolle, Deventer, Delft, Dordrecht en de lijst is nog niet klaar!

Linn den Hollander