Onderzoek gepubliceerd over cultuurprojecten binnen structuurfondsen

29 oktober 2012

In opdracht van het Europees Parlement heeft onderzoeksbureau KEA in Brussel het gebruik van de Europese structuurfondsen door cultuurprojecten onder de loep genomen. Op basis van negen geselecteerde projecten laat KEA zien hoe culturele ondernemingen bijdragen aan economische groei, innovatie, werkgelegenheid, sociale cohesie, behoud van erfgoed en een levendige en aantrekkelijke stad. Eén van de voorbeelden in de studie is het Modekwartier Arnhem.

Download het rapport (PDF)

 

Donna Risa