Onderzoek naar Fries openluchttheater

2 december 2012

CAL-XL ondersteunt een onderzoek naar Fries openluchttheater. Dit onderwerp is actueel omdat het aantal producties de laatste jaren sterk is toegenomen, namelijk van 9 producties in 2002 tot 23 producties in 2012. Een eerste nog ruwe schatting toont aan dat ± 2600 mensen zich jaarlijks bezighouden met een productie, dat deze voorstellingen grotendeels worden opgevoerd in de friese taal en dat hiervan ± 55.000 bezoekers genieten.
Master student Kunst- en Cultuur Educatie Marjan Poutsma, teven grafisch vormgever en als zodanig betrokken bij de publiciteit van een aantal productiebedrijven en locatietheater gezelschappen, studeert in 2013 af met een onderzoek naar openlucht theater in Friesland. Waar onderzoeken zich voorheen concentreerden op de inzichten van de betrokken professionals, onderzoekt Marjan Poutsma de intrinsieke waarde die het heeft voor amateur deelnemers en de invloed ervan op sociale cohesie, talent ontwikkeling, lokale identiteit en friese taal. Het onderzoek bestaat uit een index van tien jaar producties in de open lucht, een online enquete waarvoor tussen oktober 2012 en januari 2013 2500 deelnemers worden uitgenodigd, en 20 interviews met experts.
Het volledige onderzoek zal (onder voorbehoud) worden gepubliceerd in een rijk geïllustreerd boek onder de naam 'Fryslan als Podium' in juni 2013.

Stefan van Hees