Ontmoeting CAL-XL en fondsen

26 april 2012

Het Oranjefonds en CAL-XL hebben samen het initiatief genomen tot een bijeenkomst van adviseurs van fondsen die betrokken zijn bij de financiering van community arts en aanverwante praktijken op het raakvlak van kunst en samenleving. De bijeenkomst was dinsdag 17 april bij het Oranjefonds in Utrecht. Bijna alle landelijke en regionale fondsen van enig belang waren vertegenwoordigd. We hebben geinventariseerd hoe de fondsen zich op dit moment tot de praktijk verhouden. Kernteamleden van CAL-XL hebben een toelichting gegeven op de producten en dienten die nu beschikbaar zijn. Het is duidelijk geworden dat de fondsen ook de komende jaren hun support aan community arts wilen voortzetten, dat een aantal regionale fondsen nu experimeert met programmatisch werken in publiek-private partnerships (met als voorbeeld de buurtcultuurfondsen in Brabant, Delft en Leiden) en dat er met de komst van CAL-XL nu ook gericht gewerkt kan worden aan het professionalseren en legitimeren van praktijken binnen deze programma's. Het komt niet vaak voor dat de fondsen en kennispartijen elkaar op deze wijze ontmoeten en hun ervaring en kennis kunnen delen. We denken dat de betrokkenen elkaar in de dagelijkse praktijk partijen nu nog wat makkelijker kunnen vinden en de krachten nog wat meer kunnen bundelen. Oranjefonds en CAL-XL zullen de bijeenkomst nog evalueren en mogelijke vervolgacties identificeren.

Güner Güven